E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 19 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Yanık Ünitemize Başvuran ve Cerrahi Müdahale Yapılan Olguların İncelenmesi
Analysis of Patients who were Admitted to Burn Unit and Operated
Abdulmenap Güzel, Lokman Soyoral, Mehmet Reşit Öncü, Cumhur Çakır
Sayfalar 1 - 7

3.
Çocukluk Çağında Peritoneal Diyaliz
Treatment and follow up results of our pediatric patients with acute peritoneal dialysis
Abdullah Ceylan, Serdar Epçaçan, Mehmet Melek, Oğuz Tuncer, Burhan Beger, Mehmet Göksu
Sayfalar 8 - 12

4.
Akciğer Kanserli Olguların Değerlendirilmesi; 3 Yıllık Analiz
Evaluation of Lung Cancer Cases; Analysis of Three Years
Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Bülent Özbay, Aysel Sünnetçioğlu, Selami Ekin
Sayfalar 13 - 20

5.
Kliniğimizdeki Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonların Kateterizasyonla Olan İlişkisi ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif Bir Çalışma
The Relationship Between Catheterisation And Nosocomial Urinary Tract Infections In Our Clinic And Bacterial Prevalance: A Retrospective Study
Cavit Ceylan, Serkan Doğan, Süha Şen, Öner Odabaş
Sayfalar 21 - 26

6.
Preemptif Kullanılan Parasetamol ve Lornoksikamın Postoperatif Tramadol Tüketimine Etkisi
The Effect of Postoperative Tramadol Consumtion of Lornoxicam and Paracetamol Used in Preemptive
Öznur Uludağ, Gönül Ölmez Kavak, Orhan Tokgöz, Feyzi Çelik, Adnan Tüfek, Zeynep Baysal Yıldırım, Haktan Karaman, Abuzer Uludağ
Sayfalar 27 - 32

OLGU SUNUMU
7.
Kronik Lenfositik Lösemide Fludarabin’e Bağlı Tümör Liziz Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Fludarabine Associated Tumor Lysis Syndrome in Chronic Lymphocytic Leukemia: a Case Report
Cengiz Demir, Murat Atmaca, Mehmet Fatih Özbay, Eyüp Taşdemir, Murat Alay
Sayfalar 33 - 35

8.
32 Haftalık Gebede Banotu Zehirlenmesi
Poisoning with Henbane in 32 Weeks Pregnant
Sevdegül Karadaş, Ayşe Güler, Musatafa Şahin, Lütfi Behçet
Sayfalar 36 - 38

9.
Yaygın Tutulumla Seyreden Bir Darier Olgusu
A Case of Generalized Darier’s Disease
Necmettin Akdeniz, Serap Güneş Bilgili, Ömer Çalka, İrfan Bayram
Sayfalar 39 - 41

10.
Fetal Ense Kalınlığı Rutin Ölçüm Tarihi Olan 11. Gebelik Haftasından Öncede Tespit Edilebilir mi? Olgu Sunumu ve Fetal Ense Kalınlığı Teorileri.
Can the fetal nuchal translucency be determined before the eleventh week of the pregnancy when it is routinely measured? A case report, and theories of fetal nuchal translucency
İbrahim Alanbay, Hakan Çoksüer, Cihangir Mutlu Ercan, Aşkın Evren Güler, Emre Karaşahin, Uğur Keskin, Ali Ergün
Sayfalar 42 - 45

DERLEME
11.
Konjenital Sıtma
Congenital Malaria
A.Barış Akcan, Mediha Kazık
Sayfalar 46 - 50

LookUs & Online Makale