E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 19 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2012
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Appendektomi Materyallerinde E. Vermicularis
Appendectomy Materials With E. Vermicularis
Ali Kurt, İlknur Çalık, Ebru Ömeroğulları Şener, Sevilay Akalp Özmen, İbrahim Gelincik
Sayfalar 51 - 54

3.
Primer Toraks Duvarı Tümörlerinin Analizi
Analysis of Primary Chest Wall Tumours
Fuat Sayır, Abidin Şehitoğulları, Ali Kahraman, Bünyamin Sertoğullarından, Ramazan Esen, Ufuk Çobanoğlu
Sayfalar 55 - 59

4.
İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi
The Association of the First Trimester Concentrations of Maternal PAPP-A and Free Beta-hCG With Pregnancy Complications
Emel Kurtoğlu, Zühal Perçin
Sayfalar 60 - 65

5.
Soliter Pulmoner Nodüllerde Torakoskopinin Tanı ve Tedavideki Rolü
Solitary Pulmonary Nodules The Role of Thoracoscopy in Treatment and Diagnosis of Solitary Pulmonary Nodules
Fuat Sayır, Abidin Şehitoğulları, Ufuk Çobanoğlu, Bünyamin Sertoğullarından, Ali Kahraman, Ramazan Esen
Sayfalar 66 - 71

6.
Tütün Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Solunum Semptomlarının Prevalansı
Smoking Behaviours and Prevalance of the Respiratory Symptoms in Tobacco Workers
Hasan Hamzaçebi, Servet Kayhan
Sayfalar 72 - 77

7.
Plasminogen Activator İnhibitor Type-1 (PAI-1) Gene 4G/5G and p53 Codon72 Polymorphisms and Genetic Susceptibility to Endometriosis PAI-1 4G/5G, p53 codon 72, Endometriosis
Plazminojen Aktivatör İnhbitör tip-1 (PAI-1) Geni 4G/5G ve p53 Kodon 72 Polimorfizmleri ve Endometriyozise Genetik Yatkınlık PAI-1 4G/5G, p53 Kodon 72, Endometriyozis
Çetin Kılıççı, Banu Bayram, Harun Önlü, Sedat Bozarı, Fezan Mutlu
Sayfalar 78 - 82

OLGU SUNUMU
8.
Kendiliğinden Düzelen Üreterovaginal Fistül: Bir Olgu Sunumu
Spontaneous Improvement Of Ureterovaginal Fistula: A Case Report
Mustafa Güneş, Ilhan Geçit, Necip Pirinçci, Kerem Taken, Kadir Ceylan, Ozcan Canbey, Recep Eryılmaz
Sayfalar 83 - 85

9.
Gebelikte Asitin Nadir Sebebi: Spontan ovaryan hiperstimülasyon sendromu
Rare Cause of Acid in Pregnancy: Spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome
Hatice Ender Soydinç, Mehmet Sıdık Evsen, Muhammet Erdal Sak, Talip Gül
Sayfalar 86 - 89

10.
Kolesteatom Nedeniyle Gelişen Posterior Fossa Absesi: Olgu Sunumu
Posterior Fossa Abcess Due to Cholesteatoma: Case Report
Olcay Eser, Abdullah Ayçicek, Ergün Karavelioğlu, M.Gazi Boyacı, Fatih Yücedağ
Sayfalar 90 - 93

11.
Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastasında Stenotrophomonas Maltophilia Peritoniti
Stenotrophomonas Maltophilia peritonitis in a continuous ambulatory peritoneal dialysis patient
Habib Emre, Davut Demirkıran, Hüseyin Beğenik, Yasemin Usul Soyoral, Ali İrfan Baran, Reha Erkoç
Sayfalar 94 - 96

12.
Tek Taraflı Proptozise Sebep Olan Fronto-Etmoidal Mukoselin Tedavisi
The Treatment of Fronto-Ethmoidal Mucocele Causing Unilateral Proptosis
Çağatay Çağlar, Aydın Yıldız, Tekin Yaşar, Köksal Yuca
Sayfalar 97 - 99

13.
Allopurinolun Rabdomiyolize Katkısı Var Mı? Olgu Sunumu
Does Allopurinol Has a Role In Rhabdomyolysis? A Case Report
Fatih İnci, Yasemin Usul Soyoral, Ahmet Cumhur Dülger, Ümit Öztürk, Hüseyin Beğenik, Reha Erkoç
Sayfalar 100 - 101

LookUs & Online Makale