E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 19 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - 2012
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Perkütan Nefrolitotripsi Deneyimimiz
Our Experıence In Percutaneous Nephrolithotripsy
Erdal Benli, İbrahim Keleş, İlhan Geçit, Deniz Hoto, Oktay Issı, Tarık Çiçek, Namık Bodur
Sayfalar 102 - 107

3.
Hatay İli 7-11 Yaş Arası Dış Genital Organ Anomali Oranları
The prevalence of external genitalia anomaly in the subjects aged between 7-11 years old
Mürsel Davarcı, M. Murat Rifaioğlu, Mehmet İnci, Fatih Rüştü Yalçınkaya, Ahmet Gökçe, Murat Tutanç, Ebru Turhan, Yusuf Selim Kaya
Sayfalar 108 - 111

4.
Yenidoğan İşitme Taramasında Dört Yıllık Sonuçlarımız
Four year experience in newborn hearing screening
Hamza Yazgan, Esengül Keleş, Arzu Gebeşçi, Mehmet Demirdöven, Lokman Uzun
Sayfalar 112 - 115

5.
Huzurevinde Kalan 65 Yaş ve Üstündeki Bireylerin, Fiziksel Aktivite, Denge ve Mobilite Fonksiyonları
Physical Activity, Balance and Mobility Functions of 65 and over Older People Living at Rest Home
Ferhan Soyuer, Vesile Şenol, Ferhan Elmalı
Sayfalar 116 - 121

6.
Laboratuvarımızda Kronik Hepatitli Hastalara Ait HBV DNA ve HCV RNA Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Investigation of HBV DNA And HCV RNA Results of Chronic Hepatitis Patients In Our Laboratory
Yasemin Bayram, Mehmet Parlak, Aytekin Çıkman, Bilge Gültepe
Sayfalar 122 - 125

OLGU SUNUMU
7.
Hiperimmunglobulin E Sendromlu Bir Olgu
A Case of Hyperimmunoglobulin E Syndrome
Ayşe Serap Karadağ, Necmettin Akdeniz, Ömer Çalka, Serap Güneş Bilgili, Faruk Altun
Sayfalar 126 - 129

8.
Abdominal Testis ile Karışan Retroperitoneal Castleman Hastalığı
Retroperitoneal castleman disease which mimiching abdominal testis
Mehmet Kalkan, Coşkun Şahin, Ergun Uçmaklı
Sayfalar 130 - 132

9.
Cantrell Pentalojisi: Olgu sunumu
Cantrell’s Pentalogy : a Case Report
İbrahim Alanbay, Hakan Çoksuer, Mutlu Ercan, Emre Karaşahin, Rıza Efendi Karaca, Ulaş Fidan, Aşkın Evren Güler, Murat Dede, Ali Ergün
Sayfalar 133 - 136

10.
Acinetobacter baumannii’de Antibiyotik Direnci ve AdeABC Aktif Pompa Sistemleri: Literatürün Gözden Geçirilmesi
The antibiotic resistance of Acinetobacter baumannii and AdeABC efflux pumps: a review of the literature
Tuba Dal, Mehmet Sinan Dal, İsmail Ağır
Sayfalar 137 - 148

DERLEME
11.
Damarsal Hastalıklarda İşitme Kaybı
Hearing Impairment in Vascular Disorders
Nadir Yıldırım
Sayfalar 149 - 157

LookUs & Online Makale