E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 19 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 19 (4)
Cilt: 19  Sayı: 4 - 2012
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Abdominal Aort Cerrahisinde İntravenöz Aminoasit İnfüzyonunun Etkileri
Effects of Intravenous Amino acid Infusion on Abdominal Aortic Surgery
Mustafa Turhan, Ayşe Baysal, Mevlüt Dogukan, Hüseyin Toman, Sibel Alpaslan, Tuncer Kocak
Sayfalar 158 - 169

3.
Ventilatör İlişkili Pnömoni Sıklığı Risk Faktörleri ve Etkenleri
Ventilator Associated Pneumonia: Incidence, Risk Factors, and causative agents
Adnan Bilici, Mustafa Kasım Karahocagil, Kubilay Yapıcı, Uğur Göktaş, Görkem Yaman, İsmail Katı, Hayrettin Akdeniz, Mahmut Sünnetçioğlu, Osman Menteş, Aysel Sünnetçioğlu
Sayfalar 170 - 176

4.
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Kökenlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması
Identification and antifungal susceptibilities of candida species isolated from various clinical specimens
Yasemin Bayram, Bilge Gültepe, Suat Özlük, Hüseyin Güdücüoğlu
Sayfalar 177 - 181

5.
Hipokalsemiye bağlı semptomatik nöbet geçiren hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of patients with symptomatic seizures due to hypocalcemia
Binnaz Tekatlı Çelik, Neşat Çelik, Yahya Kemal Yavuz Gürer
Sayfalar 182 - 184

OLGU SUNUMU
6.
Epstein-Barr virüs enfeksiyonuna bağlı Hemofagositik lenfohistiyositoz olgusu
Hemophagocytic lymphohistiocytosis case due to Ebstein-Barr virus infection
M. Selçuk Bektaş, Avni Kaya, Gökmen Taşkın, Muhammed Akıl, Fahrettin Gülmehmed, Abdullah Ceylan
Sayfalar 185 - 188

7.
Konjenital Sitomegalovirüs İnfeksiyonu Olgu Sunumu
Congenital Cytomegalovirus Infection: A Case Report
Özmert M. A. Özdemir, Liya Alkılıç, Nurdan Yıldırım, Elif Yılmaz, Fulya Adalı
Sayfalar 189 - 192

8.
Posterior Mediastinumda Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Cyst Hydatid in the Posterior Mediastinum: A Case Report
Şule Karadayı, Ekber Şahin, Aydın Nadir, Melih Kaptanoğlu
Sayfalar 193 - 195

DERLEME
9.
Tümöral Kalsinozis: Olgu Sunumu
Tumoral Calcinosis: Case Report
Leman Evren Yılmaz, Serkan Tosun
Sayfalar 196 - 198

LookUs & Online Makale