E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 20 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - 2013
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Üç Farklı Cerrahi ile Prostat Hastalarındaki Semptom Skorlarında, Rezidüel İdrar Volumü, Detrusör Basıncında ve Mesane Kapasitesindeki Değişimin Literatür Eşliğinde Bir Ön Çalışma ile Değerlendirilmesi
A pre-pilot study of Evaluation of Changes in Residual Urine Volume, Detrusor Pressure and Bladder Capacity by Three Different Surgeries in Symptom Scores of Prostatic Patients and: Review of the Literature
Cavit Ceylan, Ibrahim Keleş, Selcen Yüksel, Mesut Çetinkaya
Sayfalar 1 - 7

3.
Larenks Kanserli Hastalarda Yaklaşımımız
Our approach to patients with laryngeal cancer
Hakan Çankaya, Mehmet Fatih Garça, Engin Deniz Miçooğulları, Ahmet Faruk Kıroğlu
Sayfalar 8 - 12

4.
Buzdolabında Bekletilen Serumlarda CRP Düzeyinde Zamana Bağlı Değişim
Time-Related Changes of CRP levels in sera stored in the refrigerator
Mehmet Parlak, Yasemin Bayram, Aytekin Çıkman, Mustafa Berktaş
Sayfalar 13 - 17

5.
Perkutan Nefrolitotomi (pcnl) Sonrası Antegrad Pyelografi Çekilmeli mi?
Should antegrade pyelography be taken after percutaneous nephrolithotomy (pcnl)?
Kerem Taken, Necip Pirinççi, İlhan Geçit, Serhat Tanık, Recep Eryılmaz, Mustafa Güneş
Sayfalar 18 - 21

OLGU SUNUMU
6.
Ameliyat Esnasında Akciğerde Yağ Embolisine Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu
Intraoperative Death Associated with Pulmonary Fat Embolism: A Case Report
Rıza Yılmaz, Muhammet Can, Nurperi Gazioğlu
Sayfalar 22 - 24

7.
Nuck Kanal Kisti: İki Olgu Sunumu
Nuck Canal Cyst: Report of Two Cases
M. Hanifi Okur, Taner Halil, Serpil Kaplan
Sayfalar 25 - 27

8.
Dilde Schwannoma
Schwannoma of the tongue
Sıdıka Deniz Micozkadıoğlu, Alper Nabi Erkan, Emine Tuba Canpolat
Sayfalar 28 - 30

9.
Acil Serviste Atropinle Düzelen Vazovagal Senkop Olgusu
Case of Vasovagal Syncope that Improved with Atropine in Emergency Service
Hayriye Gönüllü, Serhat Akay, Necip Kahraman, Veysi Eryiğit, Pınar Acun, Nur Ünal
Sayfalar 31 - 33

10.
Elastik Bandaj Uygulamasına Bağlı Postoperatif Tarsal Tünel Sendromu: İki Olgu Sunumu
Postoperative tarsal tunnel syndrome induced by elastic bandage application: two case reports
Taşkan Akdeniz, Tuncay Kaner, İbrahim Tutkan
Sayfalar 34 - 36

11.
Karın Ağrısı ile Gelen Duodenum Duplikasyon Kisti: Bir Olgu Sunumu
Duodenum Duplication Cyst with Incoming Abdominal Pain: A Case Report
Fesih Aktar, Avni Kaya, Mehmet Açıkgöz, Mesut Okur, Mehmet Selçuk Bektaş, Burhan Beğer, Mehmet Melek
Sayfalar 37 - 39

DERLEME
12.
Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız?
In Migraine Headache: What Should We Do?
Aysel Milanlıoğlu, Temel Tombul
Sayfalar 40 - 47

13.
Epigenetik Mekanizmalar ve Kanser Tedavisinde Epigenetik Yaklaşımlar
Epigenetic Mechanisms and Epigenetic Approaches to Cancer Therapy
Müzeyyen İzmirli
Sayfalar 48 - 51

LookUs & Online Makale