E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 20 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - 2013
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Perkütan Endoskopik Gastrostomi Tecrübemiz: 64 Olgunun Değerlendirilmesi
Experience of percutaneous endoscopic gastrostomy: Evaluation of 64 cases
Zafer Şenol, Dursun Özgür Karakaş, İbrahim Yılmaz, Ahmet Ziya Balta, Yavuz Özdemir, Tanser Kendirli, İlker Sücüllü
Sayfalar 52 - 56

3.
Çocuklarda Overyan Kitlelerin Özellikleri ve Yaklaşımı: 34 Vakalık Seri
Characteristics and management of ovarian masses in children: 34 cases series
Muazez Çevik, Mehmet Emin Boleken
Sayfalar 57 - 61

4.
Böbrek Taşı Tedavisinde Perkütan Nefrolitotomi Deneyimlerimiz: 200 Olgu
Our percutaneous nefrolithotomy experiences in the traetment of kidney stones: 200 cases
Burak Özçift, Kaan Bal, Ahmet Bölükbaşı, Çetin Dinçel
Sayfalar 62 - 69

5.
Serviksin Prekanseröz Lezyonlarında Human Papilloma Virus (HPV) Tiplerinin Belirlenmesi
Determination of human papilloma virus (HPV) types in precancerous cervical lesions
Hayriye Eren, Nail Özgüneş, Yasemin Bayram, Kadir Güzin, Mehmet Parlak
Sayfalar 70 - 75

6.
Transrektal Prostat Biyopsisi Sonrası Akut Bakteriyel Prostatit Sıklığı ve Risk Faktörleri
Frequency and risk factors of acute bacterial prostatitis after transrectal prostate biopsy
Mehmet İnci, Mürsel Davarcı, Erhan Yengil, M. Murat Rifaioğlu, Fatih Rüştü Yalçınkaya, Onur Demirbaş, Vicdan Köksaldı Motor, Melek İnci
Sayfalar 76 - 80

OLGU SUNUMU
7.
Akut Batın Kliniği ile Seyreden Brusella: İki Olgu Sunumu
Brucella proceeding with the manifestation of acute abdomen: presentation of two cases
Avni Kaya, Muhammed Akıl, Hayrettin Temel, Mesut Okur, Murat Doğan, Erdal Peker, Abdurrahman Üner, Salim Bilici
Sayfalar 81 - 83

8.
Hodgkin Hastalığında Otoimmün Hemolitik Anemi ve Evans Sendromu: İki Olgu Sunumu
Autoimmune hemolytic anemia and evans syndrome in hodgkin’s disease: Report of two cases
Cengiz Demir, Murat Atmaca, Eyüp Taşdemir, Mustafa Yılmaz, İmdat Dilek
Sayfalar 84 - 87

9.
Gebeliğin erken döneminde vulvar fibroepitelyal polip olgusu
Vulvar Fibroepithelial Stromal Polyp in the Early Pregnancy
Ebru Zülfikaroğlu, Sevtap Kılıç, Selen Taflan, Irfan Tarhan, Serap Akbay, Leyla Mollamahmutoglu
Sayfalar 88 - 90

10.
İleal Mesane Replasmaninda Yeni Bir Modifikasyon: Meckel Divertikülünün Mesane Boynu Olarak Kullanımı
A new modification in ileal bladder substitution: Using of the meckel diverticula as native bladder neck
Mehmet Kalkan, Coşkun Şahin
Sayfalar 91 - 93

11.
Use of Recombinant Factor VIIa for Femoral Surgery in a Patient with Factor VII Deficiency: A Case Report
Factor VII eksikliği olan hastada femoral cerrahide rekombinant faktör VIIa kullanımı: Bir olgu sunumu
Cengiz Demir, Murat Atmaca, Eyup Taşdemir, Ramazan Esen, İmdat Dilek, Mehmet Fatih Özbay
Sayfalar 94 - 96

12.
Tek taraflı katarakt, sistemik hipertansiyon ve purpura fulminans ile seyreden bir homosistinüri olgusu
A Case of Homocystinuria Presenting with Unilateral Cataract, Systemic Hypertension and Purpura Fulminans
Cahide Yılmaz, Ahmet Sami Güven, Nebi Yılmaz, Avni Kaya, Hüseyin Çaksen, Yaşar Cesur, Abdurrahman Üner
Sayfalar 97 - 99

13.
Laryngeal Myxoma Resembling a Laryngeal Polyp: Case Report
Laringeal polipe benzer laringeal mixoma olgusu
Mehmet Fatih Garca, Hakan Cankaya, Mahfuz Turan, Mustafa Kosem
Sayfalar 100 - 102

DERLEME
14.
Yaşlılarda Baş Ağrısı ve Yönetimi
Management of headache in the elderly
Ülkü Görgülü Polat
Sayfalar 103 - 108

15.
Oral Kavitenin Konjenital Anomalileri
Congenital anomalies of oral cavity
Mehmet Fatih Garça, Ahmet Kahraman, Bilal Çeğin, Mahfuz Turan, Hakan Çankaya
Sayfalar 109 - 115

16.
Kalıtsal Retinopatilerde Retina Pigment Epiteli’nin Önemi ve Tünelin Sonundaki Işık: Retinitis Pigmentosa / Leber Congenital Amaurosis’in Genetiği
The importance of retinal pigment epithelium in hereditary retinopathies and the light at the end of the tunnel: The genetic of retinitis pigmentosa/leber congenital amaurosis
Nuray Altıntaş
Sayfalar 116 - 124

LookUs & Online Makale