E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 21 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - 2014
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

2.
11-14. ve 20-24. Gebelik Haftalarındaki Uterin Arter Doppler Bulguları ile Doğum Ağırlığının Karşılaştırılması
Comparing the Uterine Artery Doppler Indices With Birth Weight at 11-14th and 20-24th Gestational Weeks
Serdar Çelik, A. Birtan Boran, Taylan Onat, Emre Turgut, M. Aytaç Yüksel, Sevim Purisa
Sayfalar 60 - 66

KLINIK MAKALE
3.
Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız
Our Newborn Hearing Screening Results
Çiğdem Tepe Karaca, Sema Zer Toros, Barış Naiboğlu, Ayşegül Verim, Şaban Çelebi
Sayfalar 67 - 71

4.
Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Polisomnografi ile Saptanan Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Sıklığı
Frequency of Obstructive Sleep Apnea Syndrome Detected with Polysomnography in Patients with Pulmonary Hypertension
Aysel Sünnetçioğlu, Bünyamin Sertoğullarından, Hülya Günbatar, Bülent Özbay
Sayfalar 72 - 76

5.
Aile Hekimlerinin KOAH Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirmesi
Evaluation of information Level of Family Practitioners About COPD
Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin, Ahmet Arısoy, Aysel Sünnetçioğlu
Sayfalar 77 - 80

6.
Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız
Open Cardiac Surgery Results in Our New Center After Van Earthquake
Ali Kemal Gür, Esra Eker, Helin El, Aytaç Akyol, Dolunay Odabaşı, Hakan Uçar
Sayfalar 81 - 85

7.
Çocukluk Çağında Adenotonsillektominin Büyüme ve Gelişmeye Olan Etkisi
Influence of Adenotonsillectomy on growth and development in childhood
Ayşe Yiğit Keskin, Bircan Tanboğa, Esma Ehsan Kaya
Sayfalar 86 - 91

8.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlarına Bağlılıklarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the organizational commitment of the nurses working in a university hospital
Yeltekin Demirel, Berrin Filiz Öz, Gülay Yıldırım
Sayfalar 92 - 100

9.
Tibial Osteomiyelit ile İlişkili Septik Pulmoner Emboli: Olgu Sunumu
Septic pulmonary emboli associated with tibial osteomyelitis: Case report
Levent Sürer, Bikemgül Özkara, Kemal Harmancı, Doğan Bek, Ahmet İmerci, Umut Canbek
Sayfalar 101 - 104

OLGU SUNUMU
10.
İleri Derece Tibia Cisim Deformitesinde Akut Düzeltme: Olgu Sunumu
Acute correction of severe tibia shaft deformity: A case report
Celil Alemdar, Mehmet Bulut, İbrahim Azboy, Abdullah Demirtaş, İlhami Şahin
Sayfalar 105 - 110

11.
Pediatrik Üreteral Divertikül Taşı: Nadir Bir Olgu
The stone of pediatric üreteral diverticulum: A rare case
Mehmet Kaba, Doğan Durmazer, Necip Pirinççi, Serhat Tanık, Mustafa Güneş, İlhan Geçit
Sayfalar 111 - 113

12.
Nadir Bir Akut Apandisit Nedeni: Enterobius Vermicularis
A rare reason for acute appendicitis: Enterobius vermicularis
Gülay Sarıçam, Gökhan Karaca, Faruk Pehlivanlı, Kübra Yıldırım
Sayfalar 114 - 116

13.
Tek Doz Ketiapin Kullanımına Bağlı Yaşlı Hastada Gelişen Ciddi Hipotansiyon: Bir Olgu Sunumu
Severe Hypotension Due to a Single dose of Quetiapine in an Elderly Patient: A Case Report
Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir
Sayfalar 117 - 119

14.
Tongue Hemangioma: A Case Report
Dilde Hemanjiom: Olgu Sunumu
Nazim Bozan, Mehmet Hafit Gür, Ahmet Faruk Kıroğlu, Hakan Çankaya, Mehmet Fatih Garça
Sayfalar 120 - 122

DERLEME
15.
Ötiroid Nodüler Guatra Yaklaşım
The Management of Euthyroid Nodular Goiter
Rıfkı Üçler
Sayfalar 123 - 128

LookUs & Online Makale