E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 21 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 21 (4)
Cilt: 21  Sayı: 4 - 2014
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK MAKALE
2.
Alt Extremite Venöz Doppler Ultrasonografik İnceleme Yapılan Hastaların Özellikleri
Characteristics of Patients Who Underwent Lower Extremity Venous Doppler Ultrasound
Hasan Öztürk, Şenay Yener Öztürk
Sayfalar 193 - 196

3.
Kas İnvaze Olmayan Mesane Tümörlerinde İntrakaviter BCG Sonuçlarımız
Our Results of Intracavitary BCG in the Treatment of Non-Muscle Invading Bladder Tumors
Ercan Öğreden, Erdal Benli
Sayfalar 197 - 202

4.
OSAS’lı Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Evaluation of OSAS Patients
Ahmet Arısoy, Hülya Günbatar, Selami Ekin
Sayfalar 203 - 205

5.
KOAH Akut Atak ile Yatırılan Hastalarda Pulmoner Emboli Sıklığı
Frequency of Pulmonary Embolism in Patients Hospitalized With COPD Acute Exacerbation
Hanifi Yıldız, Selami Ekin, Selvi Aşker, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından
Sayfalar 206 - 209

6.
İkinci Trimesterdeki Gebelerde Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler
Some Biochemical and Haematological Parameters in the Second Trimester of Pregnancy
Arzu Comba, Handan Mert
Sayfalar 210 - 215

7.
Evaluation of Neurological Disability Status in Van City
Van İlindeki Nörolojik Özürlülük Durumunun Değerlendirilmesi
Ülgen Yalaz Tekan, Devrimsel Harika Ertem, Elif Gökçal, Vedat Çilingir, Fügen Polat
Sayfalar 216 - 224

8.
Sigara İçenlerde ve Tandır Dumanı Maruziyeti Olanlarda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Gelişme Riski
Risk of Development of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Smokers and in People with Exposure to Biomass Pollution
Selvi Aşker, Selami Ekin, Ahmet Arısoy, Hanifi Yıldız, Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından
Sayfalar 225 - 229

9.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Mekonyum Aspirasyon Sendromlu Yenidoğanların Değerlendirilmesi
The Evaluation of Newborns with Meconium Aspiration Syndrome in Neonatal Intensive Care Unit
Velat Şen, Müsemma Karabel, Ünal Uluca, Elif Ağaçayak, İlhan Tan, Fesih Aktar, İlyas Yolbaş
Sayfalar 230 - 235

OLGU SUNUMU
10.
Sezaryen Skar Endometriozisi: Olgu Sunumu
Ceasarian Scar Endometriosis; A Case Report
Özgür Bilgin Yiyenoğlu, Bermal Hasbay
Sayfalar 236 - 238

11.
İntravezikal BCG Tedavisi Sonrası Görülen ve Tümör ile Karışabilen Nadir Bir Komplikasyon: Granülomatöz Orşit
A Rare Complication of Intravesikal BCG Instillation Which Can Be Confused with Tumour: Granulomatous Orchitis
Serhan Çimen, Ramazan Altıntaş, Cemal Taşdemir, Adile Ferda Dağlı
Sayfalar 239 - 241

12.
Bifurkasyon Düzeyinde Sakküler Tip Portal Ven Anevrizması ve Buna Bağlı Karaciğer Sağ Lobta Geçici Hepatik Kontrastlanma Farkı: Ultrason ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Saccular Portal Vein Aneurysm at the Bifurcation Level Causing Transient Hepatic Attenuation Differences in the Right Lobe: Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging Findings
Özkan Özen, Firdevs Topal, Fatih Esad Topal, Hediye Pınar Günbey
Sayfalar 242 - 244

13.
Lansaprazol Kullanımı Sonrası Hipersensitivite Reaksiyonları
Hypersensitivity Reaction After Lansoprazole Usage
Ali Dur, Muhammed Bilal Çeğin, Ahmet Kenan Türkdoğan
Sayfalar 245 - 247

14.
Nefrokalsinozis ve Riketsin Eşlik Ettiği Glukoz Galaktoz Malabsorbsiyonu: Olgu Sunumu
Glucose Galactose Malabsorption with Nephrocalcinosis and Rickets
Eylem Sevinç, Mehmet Akif Göktaş, Duran Arslan
Sayfalar 248 - 249

15.
Meningokoksemili Çocukta Erken Tedavi
Early Treatment in Meningococcemia Children
Tamer Özsarı, Gülhan Arvas, Dolunay Karaduman, Bülent Kaya, Kahraman Yakut, Aydoğan Bora
Sayfalar 250 - 254

16.
Aynı Seansta Bilateral Parsiyel Nefrektomi Uygulanmış, Farklı Histolojili, Bilateral Eşzamanlı Böbrek Tümörü: Olgu Sunumu
Bilateral Synchronous Renal Tumors of Different Histology Treated By Partial Nephrectomy within One Session: A Case Report
Remzi Salar, Binhan Kağan Aktaş, Süleyman Bulut, Cüneyt Özden, Serra Kayaçetin, Güven Erbay, Ali Memiş
Sayfalar 255 - 258

DERLEME
17.
Melanositik Nevusler
Melanocytic Nevi
Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz
Sayfalar 259 - 268

EDITÖRE MEKTUP
18.
Is >2 cm Excision Margin Enough for Dermatofibrosarcoma Protuberans
Fikret Eren, Cihan Sahin, Sinan Oksuz, Huseyin Karagoz, Cenk Melikoglu, Ersin Ülkur
Sayfalar 269 - 270
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale