E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi - Van Med J: 22 (1)
Cilt: 22  Sayı: 1 - 2015
KLINIK MAKALE
1.
Yüksekokul Öğrencisi Genç Erişkinlerde HBsAg, AntiHCV ve AntiHIV Seroprevalansı
HBsAg, AntiHCV and AntiHIV Seroprevalence in Young College Students
Aynur Atilla, Esmeray Mutlu Yılmaz, Melek Bilgin, S. Sırrı Kılıç
Sayfalar 1 - 4

2.
Baş Boyun Radyoterapisi Uygulanan Hastalarda Glutamin Kullanımının Yaşam Kalitesine Etkisi
The Effect of Glutamine Supplements on Quality of Life in Head and Neck Cancer Patients Who Received Radiotherapy
Ahmet Çinkaya, Cenk Umay, Sedat Turkan
Sayfalar 5 - 9

3.
Ortalama Trombosit Hacmi Adenotonsiller Hipertrofisi Olan Çocuklarda Hipoksi Belirteci Olarak Potansiyel Marker
Mean Platelet Volume as a Potential Marker for Predicting Hypoxia in Children with Adenotonsillar Hypertrophy
Şahin Ulu, Abdulkadir Bucak, Reşit Köken, Selçuk Kuzu, Abdullah Ayçiçek
Sayfalar 10 - 13

4.
Erişkinlerde İntestinal İnvajinasyon; Tanı ve Cerrahi Tedavi
Intestinal Invagination in adults; Diagnosis and Surgical Treatment
Abbas Aras, Cevher Akarsu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış
Sayfalar 14 - 18

5.
Diferansiye Tiroid Kanseri Tanılı Hastalarda Ablasyon ve Re-Ablasyon Tedavisi Başarısı
Performance of Ablation and Re-Ablation Therapy in Patients with Differential Thyroid Cancer
Tarık Şengöz, Erdem Sürücü, Yusuf Demir, Erkan Derebek
Sayfalar 19 - 24

6.
Günübirlik Lomber Mikrodiskektomi Operasyonlarını İzleyen Postoperatif Bulantı Kusmanın Tedavisinde Ondansetrona Deksametazon İlavesi
The Addition of Dexamethasone to Ondansetron for Treatment of Postoperative Nausea and Vomiting Following Day-Case Lumbar Microdiscectomy
Işıl Davarcı, Kasım Tuzcu, Sedat Hakimoğlu, Murat Karcıoğlu, Mustafa Aras, Selim Turhanoğlu
Sayfalar 25 - 33

7.
Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik Öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hakkındaki Bilgi ve İnançları
The Knowledge and Beliefs of Guidance Counselors About Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)
Şeref Şimşek, Veli Yıldırım, Recep Bostan
Sayfalar 34 - 40

OLGU SUNUMU
8.
Primer Dev Retrovezikal Kist Hidatiğe Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Olgusu
Case Report of Chronic Renal Failure due to a Giant Primary Retrovesical Hydatid Cyst
Ahmet Murat Bayraktar, Sedat Taştemur, Mehmet Emin Şirin, Erkan Ölçücüoğlu, Levent Özdal
Sayfalar 41 - 43

9.
Gebe Bir Hastada Kızamık Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
Measles Infection in a Pregnant Patient: Case Report
Aysel Sünnetçioğlu, Sevdegül Karadaş, Osman Menteş
Sayfalar 44 - 46

10.
Kaviteyi Dolduran Mesane Tümörü: Olgu Sunumu
Bladder Tumor Filling Cavity: Case Report
Ercan Öğreden, Erdal Benli
Sayfalar 47 - 49

11.
Periferik T Hücreli Lenfoma ve İmmün Trombositopeni Birlikteliği; Bir Olgu Sunumu
The Coexistence of Peripheral T-Cell Lymphoma and Immune Thrombocytopenia; A Case Report
Senar Ebinç, Aysel Sünnetçioğlu, Cengiz Demir, İsmail Acar, Ramazan Esen
Sayfalar 50 - 53

12.
Submental Bölgede Dev Epidermoid Kist: Olgu Sunumu
Giant Submental Epidermoid Cyst: A Case Report
Abdulkadir Bucak, Şahin Ulu, Emre Kaçar, Hüseyin Işıklı, Abdullah Ayçiçek
Sayfalar 54 - 57

13.
Kalvaryal Primer İntradiploik Menengiom: Olgu Sunumu
Calvarial Primary Intradiploic Meningioma: A Case Report
Bekir Akgün, Hakan Çakın, Sait Öztürk, Metin Kaplan
Sayfalar 58 - 61

DERLEME
14.
Hemofilik Hastaların Eklemlerinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi: Derleme
Clinical Evaluation of the Joints of Patients with Hemophilia: Review Article
Seyyid Şerif Ünsal, Abdurrahim Gözen, Mehmet Ata Gökalp
Sayfalar 62 - 65

EDITÖRE MEKTUP
15.
Ventilatör İlişkili Pnömoni Etkenleri
Yusuf Emrah Eyi, Adem Parlak
Sayfa 66
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale