E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 23 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2016
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Seroprevalence of Rubella Virus among Pregnant Women in Eastern Black Sea Region
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Gebe Kadınlarda Rubella Virus Seroprevalansı
Şenol Şentürk, Mehmet Kağıtcı, Gülşah Balık, Kazım Şahin, Figen Kır Şahin
doi: 10.5505/vtd.2016.98598  Sayfalar 242 - 245

3.
Effects of the Trans-9 18: 1 Oktadecenoic Asid Isomer on Insulin Resistance
Trans-9 18: 1 Oktadesenoik Asit İzomerinin İnsülin Direnci Üzerine Etkileri
Nezihe Pehlivanlı, Mehmet Gürbilek, Çiğdem Damla Çetinkaya, Cemile Topcu Cemile Topcu
doi: 10.5505/vtd.2016.30316  Sayfalar 246 - 251

4.
Farklı Yıkama Sistemlerinin, Kanal Dolgu Materyalinin Kök Kanalına Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi
In Vitro Investigation of the Effect of Different Irrigation Systems Connection Strenght of the Canal Filling Material to the Root Canal
Esin Özlek, Mert Gökay Eroğlu
doi: 10.5505/vtd.2016.36002  Sayfalar 252 - 258

5.
Mikroperkütan Nefrolitotomide İlk Deneyimlerimiz
Our initial experiences in Micro Percutaneous Nephrolithotomy
Kerem Taken, Recep Eryılmaz, Müslüm Ergün, Rahmi Aslan, İlhan Geçit, Mustafa Güneş
doi: 10.5505/vtd.2016.76390  Sayfalar 259 - 262

6.
Pediatrik Hastalarda Orta Hat Yerleşimli Primer Kalvaryal Kitlelerin Cerrahi Tedavisi: Tek Merkezli Klinik Tecrübe ve Cerrahi Teknik
Surgical Treatment of Pediatric Patients with Midline Located Primary Calvarial Lesions: Single-center Experience and Surgical Technique
İhsan Doğan, Gökmen Kahiloğulları, Mustafa Ağahan Ünlü
doi: 10.5505/vtd.2016.88598  Sayfalar 263 - 268

7.
Üçüncü basamak bir referans merkezin uterin rüptür vakalarının analizi: Bir retrospektif çalışma
Analysis of uterine rupture cases at a tertiary referral center: A retrospective study
Erbil Karaman, Numan Çim, Orkun Çetin, İsmet Alkış, Ali Kolusarı, Recep Yıldızhan, Hanım Güler Şahin
doi: 10.5505/vtd.2016.87597  Sayfalar 269 - 273

8.
Koroner yavaş akım ve bazofil arasındaki ilişki
The relationship between basophil and slow coronary flow
Yakup Altaş
doi: 10.5505/vtd.2016.76486  Sayfalar 274 - 277

OLGU SUNUMU
9.
Alt Konka Bülloza: Olgu Sunumu
Lower Concha Bullosa: Case Report
Mehmet Hafit Gür, Hakan Çankaya, Nazım Bozan, Ahmet Faruk Kıroğlu, Mehmet Fatih Garça
doi: 10.5505/vtd.2016.09515  Sayfalar 278 - 280

10.
Hemofili-A’ya Bağlı Atipik Lokalizasyonda Yumuşak Doku Kanaması Olan Bir Olgu
A case of soft tissue bleeding in atypical localization associated with Hemophilia
Kamuran Karaman, Sinan Akbayram, Mesut Garipardiç, Ahmet Fayik Öner
doi: 10.5505/vtd.2016.33154  Sayfalar 281 - 283

11.
Von Willebrand Hastalığı Olan Bir Olguda Femoral-Siyatik Sinir Bloğu: Olgu Sunumu
Femoral-Sciatic Nerve Block in a Patient with Von Willebrand's Disease: A Case Report
Lokman Soyoral, Muhammed Bilal Çeğin, Nureddin Yüzkat, Ayşe Ekmen Peker, Uğur Göktaş
doi: 10.5505/vtd.2016.55257  Sayfalar 284 - 285

12.
Sert Damağın Minör Tükrük Bezinde Karsinoma Ex Pleomorfik Adenom: Bir Olgu Sunumu
Carcinoma Ex Pleomorphic Adenoma in a Minor Salivary Gland of the Hard Palate: Report of a Case
Ferhat Bozkus, Sezen Kocarslan, Ismail Iynen, Rıza Dundar
doi: 10.5505/vtd.2016.91145  Sayfalar 286 - 289

DERLEME
13.
Oral Kemoterapi Uygulamasında Anahtar Unsur: Hasta Uyumu
Key Element in Oral Chemotherapy: Patient Adherence
Elif Sözeri, Sevinç Kutlutürkan
doi: 10.5505/vtd.2016.43027  Sayfalar 290 - 293

14.
Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazlarına Güncel Yaklaşım
Current Approaches to Primary Unknown Neck Metastases
Yeşim Başal, Aylin Eryılmaz
doi: 10.5505/vtd.2016.13262  Sayfalar 294 - 300

15.
Polikistik Over Sendromunda Uzun Dönem Sağlık Sorunları
Long Term Health Problems Caused by Polycystic Ovary Syndrome
Begüm Yıldızhan, Gökçe Anık İlhan
doi: 10.5505/vtd.2016.22931  Sayfalar 301 - 306

LookUs & Online Makale