E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 24 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2017
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - II

KLINIK ARAŞTIRMA
2.
Sezaryen doğumlarda beden kitle indeksinin perinatal sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect on perinatal outcomes of maternal body mass index in Cesarean Bİrths
Mehmet Emin Layık, Ali Demirci, Murat Ekin
doi: 10.5505/vtd.2017.02418  Sayfalar 1 - 6

3.
Overin Granüloza Hücreli Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi
Ovarian granulosa cell tumours: A Single Center Experience
Nurhan Önal Kalkan, Ergin Turgut, Ayşe Öter Almalı, Recep Yıldızhan, Ali Korusarı, Erkan Doğan
doi: 10.5505/vtd.2017.63634  Sayfalar 7 - 11

4.
Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Stronsiyum Ranelat Uygulanmasının Karaciğer, Böbrek ve Kas Dokularındaki Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması
The Investigation of Impact of Stronsium Ranelat Application on Paraoxonase and Arylesterase Activities in Liver, Kidney and Muscle Tissues in Experimental Osteoporosis Rat Model
Mehmet Berköz, Özgün Sağır, Serap Yalın, Ülkü Çömelekoğlu, Fatma Söğüt, Pelin Eroğlu
doi: 10.5505/vtd.2017.03522  Sayfalar 12 - 18

5.
Generalize Agresif Periodontitis Tedavisinde Diyot Lazerin Etkisi
The Effect of Diode Laser Treatment on Generalized Aggressive Periodontitis
Abdullah SEÇKİN ERTUĞRUL
doi: 10.5505/vtd.2017.47966  Sayfalar 19 - 23

6.
Kronik Periodontitisli Hastalarda Başlangıç Periodontal Tedavisine İlave Olarak Doksisiklin Kullanımının Dişeti Oluğu Sıvısında Bulunan Matriks Metalloproteinaz-1 Seviyelerine Etkisi
The Effects of Adjunctive Doxycycline in Initial Periodontal Therapy to The Gingival Crevicular Fluid Levels of Matrix Metalloproteinase-1
Burak Ak, Eylem Ayhan Alkan, Bülend İnanç
doi: 10.5505/vtd.2017.13008  Sayfalar 24 - 28

7.
Van İl Merkezinde Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Erişkinlerde Antibiyotik Kullanımı ve Etkileyen Faktörler
Antibiotic Use In The Adults Who Admit To A Family Health Center In Van City Center And Affecting Factors
Emine Ulu Botan, Esra Buse Ergün, Server Sena Ersarı, Samira Toupchizadegan, Tuba Aydın, Mustafa Kasım Karahocagil
doi: 10.5505/vtd.2017.28290  Sayfalar 29 - 34

8.
Molar gebelik olgularında tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of thyroid functions in molar pregnancies
Erbil Karaman, Orkun Çetin, Numan Çim, Ali Kolusarı, Hatice Oruç, Esra Andıç, Recep Yıldızhan, İsmet Alkış, Sadi Elasan, Hanım Güler Şahin
doi: 10.5505/vtd.2017.36844  Sayfalar 35 - 39

OLGU SUNUMU
9.
Ekstraventriküler Drenajlı Bir İnfantda Candida Utilis ve Candida Lusitaniae Menejiti
Candida Utilis and Candida Lusitaniae Meningitis in an Infant with Extraventricular Drainage
Fatma Mutlu Sarıgüzel, Ayşe Nedret Koç, Mustafa Öztürk
doi: 10.5505/vtd.2017.69783  Sayfalar 40 - 43

10.
Nadir Bir Parotis Tümörü; Soliter Fibröz Tümör
A Rare Parotid Gland Tumors; Solitary Fibrous Tumor
Metin Yıldırım, Şeyda Belli, Şule Özsoy
doi: 10.5505/vtd.2017.52386  Sayfalar 44 - 46

11.
Sezeryan Ameliyatı Sonrası Düşmeyen Ateşin Bir Nedeni: Overyan Ven Trombozu
The cause of persistent fever after the caesarean section: Overyan Ven Trombozu
Kerim Yıldız, Celaleddin Soyalp
doi: 10.5505/vtd.2017.98608  Sayfalar 47 - 49

12.
Bir Çocuk Olguda Tüberküloza Bağlı Apandisit
Tuberculous appendicitis in a child
Gülsüm İclal Bayhan, Gönül Tanır, Türkan Aydın Teke
doi: 10.5505/vtd.2017.46855  Sayfalar 50 - 52

13.
Dev Splenik Arter Anevrizmasi: BT Bulguları
Giant Splenic Artery Aneurysm: CT Findings
Mustafa Koç, Selami Serhatlıoğlu
doi: 10.5505/vtd.2017.44154  Sayfalar 53 - 55

14.
Başörtüsü İğnesinin Yutulmasına Sekonder Gelişen Sağ Hidronefroz
Right hydronephrosis secondary to swallowing veil needle
Erdal Benli, Ercan Öğreden, Abdullah Çırakoğlu, Ali Ayyıldız, Ahmet Yüce
doi: 10.5505/vtd.2017.40085  Sayfalar 56 - 58

DERLEME
15.
Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Tedavisinde Düşük Seviyeli Lazer Terapi Uygulaması: Literatür Derlemesi
Application of Low-Level Laser Therapy In Temporomandibular Joint Disorders: Literature Review
Cennet Neslihan Eroğlu, Erkan Feslihan
doi: 10.5505/vtd.2017.09609  Sayfalar 59 - 65

LookUs & Online Makale