E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 30 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - III

EDITÖRE MEKTUP
2.
Deprem: Travma Sonrası Normal Nedir? Psikopatoloji Nerede Başlar?
Earthquake: What is Post Traumatic Normal? Where Does the Psychopathology Begin?
Yavuz Selim Atan, Pinar Guzel Ozdemir
doi: 10.5505/vtd.2023.30075  Sayfalar 126 - 127

KLINIK ARAŞTIRMA
3.
Usg Eşliğinde Femoral Psödoanevrizma Kompresyon Tedavisi
Femoral Pseudoaneurysm Compression Theraphy With Usg Guidance
Ensar Türko, Muhammed Bilal Akıncı
doi: 10.5505/vtd.2023.76094  Sayfalar 128 - 132

4.
Plasenta Previa Olgularında Plasenta Akreta Spektrumunu (PAS) ve Klinik Sonuçları Tahmin Etmede Prenatal MRG'nin Tanısal Doğruluğunun Değerlendirilmesi
Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Prenatal MRI in Predicting Placenta Accreta Spectrum (PAS) and Clinical Outcomes in Cases with Placenta Previa
Hüseyin Akkaya, Nedim İzgi, Zeynel Abidin Taş, Bozkurt Gülek
doi: 10.5505/vtd.2023.98415  Sayfalar 133 - 141

5.
Bipolar Bozuklukta ve Birinci Derece Yakınlarında Silik Nörolojik Belirtiler, Sirkadiyen Tercihler ve Duygu Düzenleme
Neurological Soft Signs, Circadian Preferences and Emotion Regulation in Bipolar Disorder and First-Degree Relatives
Barış Erkuş, Pinar Guzel Ozdemir, Mesut Işık
doi: 10.5505/vtd.2023.95881  Sayfalar 142 - 152

6.
SSinapik Asit HT-22 Hücrelerinde Sisplatin Kaynaklı Toksisiteye Karşı Nöroproteksiyon Sağlar mı?
Does Sinapic Acid Provide Neuroprotection Against Cisplatin-Induced Toxicity in HT-22 Cells
Betül Çiçek, Sıdıka Genç
doi: 10.5505/vtd.2023.98411  Sayfalar 153 - 159

7.
Refrakter Diyabetik Makula Ödeminde Adjuvan Tedavi Olarak Deksametazon İmplantı: Türk Popülasyonunda Gerçek Yaşam Verileri.
Dexamethasone Implant as an Adjunct Therapy in Refractory Diabetic Macular Edema: Real-World Experience in a Turkish Population.
Dilek Yasa, Gönül Karatas Durusoy, Gökhan Demir, Ugur Tunç, Zeynep Alkin
doi: 10.5505/vtd.2023.26504  Sayfalar 160 - 168

8.
Pandemi Döneminde Çocuklarda ve Ergenlerde OKB ve OKB Belirtilerinin Düşünce Eylem Kaynaşması ile İlişkisi
The Relationship of OCD and OCD Symptoms with the Thought Action Fusion in Children and Adolescents during the Pandemic Period
İrem Damla Çimen, Merve Dilli Gürkan, Şeyma Nur Akpınar, Sinem Yavuz, Aysel Denktaş Özdemir, Nursu Çakın Memik
doi: 10.5505/vtd.2023.08456  Sayfalar 169 - 177

9.
Sıçanlarda Endotoksin Kaynaklı Sepsiste Akut Akciğer Hasarı Üzerine Ramelteon'un Koruyucu Etkileri
Protective Effects of Ramelteon on Acute Lung Injury in Endotoxin-Induced Sepsis in Rats
Tuğba Nurcan Yüksel, Duygu Kose, Muhammet Ali Gürbüz, Zekai Halici, Fadime Canbolat, Esra Bozgeyik
doi: 10.5505/vtd.2023.62582  Sayfalar 178 - 183

10.
Bipolar Bozuklukta Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit Dağılım Genişliği Ve Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği
Evaluation of Mean Platelet Volüme, Platelet Distribution Width And Red Cell Distribution Width İn Bipolar Disorder
Okan İmre
doi: 10.5505/vtd.2023.14227  Sayfalar 184 - 192

11.
İki Farklı Cerrahi Yaklaşım ile Patent Duktus Arteriozus Ligasyonu Uygulanan Preterm İnfantların Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of the Early Results of Preterm Infants who Underwent the Surgical Ligation of Patent Ductus Arteriosus with two Different Surgical Approaches
Fatih Özdemir, Onur Doyurgan, Handan Bezirganoğlu, Mehmet Dedemoğlu, Serhat Bahadır Genç, Osman Uzundere, Murat Sürücü, Bedri Aldudak
doi: 10.5505/vtd.2023.22556  Sayfalar 193 - 199

12.
Radyoterapi Sonrası Prostat Kanserinin Lokal Nüksünü Değerlendirmede Nüks Raporlama Skorunun (PI-RR) Gözlemciler Arası Değişkenliğinin Araştırılması: Tümör Boyutu ve PSA Önemli mi?
Investigation of the Interobserver Variability of the Prostate Imaging for Recurrence Reporting (PI-RR) Score in Evaluating Local Recurrence in Prostate Cancer After Radiotherapy: Are Tumor Size and Prostate-specific Antigen Important?
Hüseyin Akkaya, Ali Can Topaloğlu, Nedim İZGİ, Gökhan Soker, Feryal Karaca, Bozkurt Gülek
doi: 10.5505/vtd.2023.79446  Sayfalar 200 - 208

OLGU SUNUMU
13.
Vaka Takdimi: Optik Nöritin Eşlik Ettiği Spinal Tutulumun Olmadığı Nadir Bir MOGAD Vakası
A Rare Case Report: MOGAD with Optic Neuritis- without Spinal İnvolvement
Canan Akünal Türel, Sıddıka Halicioğlu
doi: 10.5505/vtd.2023.80664  Sayfalar 209 - 212

14.
Ekstrameduller Mesane Anaplastik Plazmasitoması: Bir Olgu Sunumu ve Güncel Literatür Derlemesi
Extramedullary Anaplastic Plasmacytoma of the Bladder: A Case Report and Current Literature Review
Özgür Ekici, Abdullah Gul, Sinan Avci, Vildan Gursoy, Melike Nalbant
doi: 10.5505/vtd.2023.33678  Sayfalar 213 - 216

DERLEME
15.
Adli DNA Analizlerinde Güncel Moleküler Genetik Gelişmeler
Current Molecular Genetic Developments in Forensic DNA Analysis
Esra Tekcan, Şengül Tural
doi: 10.5505/vtd.2023.30633  Sayfalar 217 - 222

16.
Buzdağının Görünmeyen Yüzü: Çocuklarda Covıd-19 Pandemi Sürecinin Psikososyal Etkisi
The Invisible Face of the Iceberg: The Psychosocial Effect of the Covid-19 Pandemic Process in Children
Halil İbrahim Taşdemir, Emine Efe
doi: 10.5505/vtd.2023.54533  Sayfalar 223 - 229

LookUs & Online Makale