E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 4 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 4 (4)
Cilt: 4  Sayı: 4 - 1997
KLINIK MAKALE
1.
Düşük Doğum Ağırlığı ve Prematüritenin Kordon Kan Parametreleri Üzerine Etkisi*
The effect of Low Birth Weight and Prematurity on umbilical cord blood parameters
Hulusi Gürel, Sebahat Atar Gürel, Dursun Odabaş, Şahin Zeteroğlu
Sayfalar 193 - 197

2.
Şanlıurfa'da 1990-1994 Yılları Arasında Kanser Vakaları
The Cancer Cases Between 1990 and 1994 in Şanlıurfa, Turkey
Yaşar Nazlıgül, Tevfik Sabuncu, Mahmut Dalmaz, Burhan Cebeci, Muharrem Bitiren, Mustafa Kösecik
Sayfalar 198 - 200

3.
Hemodiyaliz Hastalarında Tiroid Hormon Düzeyleri ve Bir Hemodiyaliz Seansının Bu Değerlere Etkisi
Thyroid Hormon Levels in Patients Undergoing Hemodialysis and Acute Effect of Hemodialysis on Thyroid Hormones
Mehmet Tarakçıoğlu, Ekrem Algün, Ramazan Şekeroğlu, Süleyman Alıcı, Selim Topal, İsmail Meral
Sayfalar 201 - 204

4.
Sosyo-Ekonomik Düzeyin ve Göçün 0-14 Yaş Grubu Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımına Etkisi*
Effect of Socio-Economic Status and Immigration on the Distribution of Intestinal Parasites in 0-14 Years Old Children
Hasan Yılmaz, Nevzat Akman, Ahmet Gödekmerdan, Yaşar Göz
Sayfalar 205 - 210

5.
Yapay kalp kapaklarının trombosis ve pannus oluşumu ile tıkanması
Obstruction of heart valve prostheses with thrombosis and pannus formation
Hasan Ekim, İmdat Dilek, Abid Demircan, Hasan B.Şener, Kasım Karapınar, Faik Mustafaoğlu, Tekinalp Gelen
Sayfalar 211 - 214

6.
Üst Karın Ameliyatları Sonrası Plevral Effüzyonlar
Plevral Effusions Folloving Upper Abdominal Surgery.
Metin Er, M.Çetin Kotan
Sayfalar 215 - 217

OLGU SUNUMU
7.
Mesanenin İnflamatuar Psödotümörü. Olgu Sunumu
Inflammatory Pseudotumor of the Bladder. A Case Report
Banu Kurtoğlu, Kutsal Yörükoğlu, Tardu Çınar, Ziya Kırkalı
Sayfalar 218 - 221

8.
Pelvik kitle ile karışan, enfeksiyona sekonder üreteral kitle: Bir olgu sunumu
The ureteral mass secondary to infection which is misdiagnosed as a pelvic mass
Hulusi Gürel, Mansur Kamacı, Öner Odabaş, Muammer Karaayvaz, Serdar Uğraş
Sayfalar 222 - 223

9.
Epilepsia Partialis Continua. Olgu Sunumu
Epilepsia Partialis Continua: Case Report.
Ercan Kırımi, Yaşar Cesur, Emin Özkaya, Mehmet Kuru, Dursun Odabaş, Temel Tombul
Sayfalar 224 - 226

10.
Aynı Yabancı Cisim ile Bilateral Körlük Olgusu
Bilateral blindness with same foreing bodies : Case report
Ahmet Demirok, Adnan Çınal, Tekin Yaşar, Şaban Şimşek
Sayfalar 227 - 228

11.
Kistik Menenjiyomun MRG Bulguları: Olgu Sunumu*
The MRI Findings of Cystic Meningioma: Case Report
Özkan Ünal, Nurullah Yüceer, M.Emin Sakarya
Sayfalar 229 - 231

DERLEME
12.
Discus İntervertebralis: Embriyoloji ve Anatomi (I)
Intervertebral disc: Embryology and Anatomy (I)
Atıf Aydınlıoğlu, Murat Ç. Rağbetli
Sayfalar 232 - 236

LookUs & Online Makale