E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 1998
KLINIK MAKALE
1.
Çocukluk Çağı Timpanoplasti Sonuçlarımız
Tympanoplasty results in children
Ahmet Kutluhan, Hakan Çankaya, Erol Egeli, Faruk Kıroğlu, Serdar Akkaya, Muzaffer Kırış
Sayfalar 63 - 65

2.
Romatoid Artrit ve Osteoartrozlu Hastalarda Eritrosit Süperoksit Dismutaz, Glutatyon Peroksidaz ve Katalaz Enzim Düzeyleri
Superoxide Dismutase, Glutation Peroxidase and Catalase Levels in Patient with Rheumatoid Artritis and Osteoarthritis
Mehmet Akdoğan, Selami Akkuş, Fatma Akkuş, Ahmet Koyu
Sayfalar 66 - 71

3.
Bel Ağrılı 100 Olgunun Klinik ve Radyolojik Yönden Değerlendirilmesi
Clinical and Radiological Evaliation of the 100 Patients with Low Back Pain
İbrahim Tekeoğlu, Turgut Göksoy, Nazım Gürbüzoğlu
Sayfalar 72 - 75

4.
Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Diyafragma Paralizileri
Diaphragmatic Elevation After Hearth Surgery
Hasan Ekim, Metin Aydın, İmdat Dilek
Sayfalar 76 - 78

5.
1997 Yılında Fiziyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif İncelenmesi
Retrograde Analysis of Patients Admitted to the Outpatients Clinic of Physiatry in 1997
İbrahim Tekeoğlu, Turgut Göksoy, Betül Erdem Bakan
Sayfalar 79 - 83

6.
Excavatio İncudis’in Işık Mikroskobunda İncelenmesi
Examination of incus excavation by light microscopy
Murat Çetin Rağbetli, Atıf Aydınlıoğlu, Ahmet Kutluhan, Hakan Çankaya
Sayfalar 84 - 86

7.
Koroner Arterler ve Greft Olarak Kullanılan Damarların Morfolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of the morphological properties of the coronary arteries and conduits used as coronary artery graft
Papatya Keleş, Atıf Aydınlıoğlu, Murat Çetin Rağbetli, A. Rıza Erdoğan, Yahya Ünlü
Sayfalar 87 - 92

8.
Akciğer Kist Hidatiğinde Konvansiyonel Radyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Conventional Radiography and Computed Tomography Findings in the Lung Hidatid Cysts
M.Emin Sakarya, Halil Arslan, Kürşat Uzun, Metin Er, Bülent Özbay, Kemal Ödev
Sayfalar 93 - 96

OLGU SUNUMU
9.
Fitz Hugh Curtis Sendromu: Olgu Sunumu
Fitz Hugh Curtis Syndrom: A Case Report
Abdülaziz Gül, Çetin Kotan
Sayfalar 97 - 99

10.
Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomaları
Primary Central Nervous System Lymphomas
Ertekin Arasıl, Cumhur Dinçer, Atilla Erdem, Ayhan Attar, Celal Bağdatoğlu, Gökalp Silav, Gülşah Bademci
Sayfalar 100 - 102

11.
Beau Çizgileri" Tırnak Deformitesi
Beau's Lines" Nail Deformity
Ahmet Metin, Mevlüt Güzeloğlu, İbrahim Delice, Şule Subaşı
Sayfalar 103 - 105

DERLEME
12.
Discus İntervertebralis: Değişen Fonksiyonel Özellikler (III)
Intervertebral disc: Part 3.Altered functional properties
Atıf Aydınlıoğlu
Sayfalar 106 - 110

13.
Subaraknoid Kanama ve Vazospazm
Subarachnoid Hemorrhage and Vasospasm
Selçuk Çomoğlu, Ali Kemal Erdemoğlu
Sayfalar 111 - 113

14.
Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası İmmünizasyon
Immunization After Hematopoietic Stem Cell Transplantation
İmdat Dilek, Celalettin Üstün, Günhan Gürman
Sayfalar 114 - 119

LookUs & Online Makale