E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 6 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 1999
KLINIK MAKALE
1.
Hidrosefaliler: 33 Olgunun İncelenmesi
Hydrocephalus: Evaluation of 33 Cases.
Bayram Çırak, Mehmet Bahadır Güven, Nurullah Yüceer, Nejmi Kıymaz, Serdar Işık
Sayfalar 1 - 4

2.
Hamile Kadınlarda Barsak Parazitozlarının Dağılımı
The Distribution of Intestinal Parasites in Pregnant Women
Hasan Yılmaz, Abdülaziz Gül, İmdat Dilek, Yaşar Göz
Sayfalar 5 - 8

3.
Gebelikte Sigara Kullanımının Kordon Kanı Hormon Değerlerine Etkisi: Sigara Seks Steroidlerini Etkiliyor mu?
The Effects of Smoking During Pregnancy To Cord Blood Hormones: Does Cigarette Affect The Sex Steroids?
Sadrettin Pençe, Ercan Kırımi, Yaşar Cesur
Sayfalar 9 - 11

4.
İlkokul Çağındaki Çocuklarda PPD Yanıtının Çok-Noktalı Deri Testi İle Taranması
The Screening of PPD Responses by Multipuncture Skin test in the Primary School Children.
Ercan Kırımi, Serap Karasalihoğlu, Betül Biner, Ali Boz
Sayfalar 12 - 15

5.
Bronşiyal Astımlı Hastalarda Antioksidan Enzim ve Melatonin Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Antioksidan Enzymes Activities and Melatonin Levels in Asthmatic Patients
Mehmet Akdoğan, Fatih Gültekin, Süleyman Kaleli, Ahmet Koyu, Mehmet Gençgönül
Sayfalar 16 - 19

6.
Lomber Disk Hernilerinde Retrospektif Bir Çalışma
Retrospective Evaluation of the Lumber Disc Hernia Patients.
Mehmet Bahadır Güven, Bayram Çırak, H. Serdar Işık, Nejmi Kıymaz
Sayfalar 20 - 23

7.
Van Yöresinde 1994 ile 1997 Yılları Arasında Tanı Alan Çocukluk Çağı Malignensileri
Childhood Malignancies, Diagnosed Between 1994 and 1997 Van Region
Ahmet Faik Öner, Şükrü Arslan, Mahmut Abuhandan, Hüseyin Çaksen, Bahadır Güven, Emel Akman
Sayfalar 24 - 27

8.
Gebelikte Sigara Kullanımının Fetus ve Plasentanın Gelişimine Etkisi
The Affects of Smoking During Pregnancy to Fetus and Plasental Development
Ercan Kırımi, Sadrettin Pençe
Sayfalar 28 - 30

9.
Van Merkez ve İlçelerinde 1990-1997 Yılları Arasında Görülen Sıtma Olgularının Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı
Distribution of Malaria Cases Detected in Van City and Its Surrounding Towns Between 1990 and 1997
İmdat Dilek, Hasan Yılmaz, Hayrettin Akdeniz, Reha Erkoç, Hüsamettin Hekim, Cevat Topal, Halis Aksoy
Sayfalar 31 - 33

OLGU SUNUMU
10.
Konkomitan Akciğer Tüberkülozlu Bir Behçet Hastalığı Olgusu
A Case of Behçet’s Disease With Concomittant Pulmonary Tuberculosis
Firdevs Atabey, Recep Dodurgalı, Sezai Öztürk, Hanife Can, Füsun Şahin, Arman Poluman
Sayfalar 34 - 36

11.
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemilerinde Geçici Spontan Remisyon (3 Olgu Nedeniyle)
Transient Spontaneous Complete Remission In Acute Lymphoblastic Leukemia In Children (Three Cases Presentation)
Ahmet Faik Öner, Şükrü Arslan, Avni Çelik, Dursun Odabaşı, Abdullah Ceylan
Sayfalar 37 - 39

12.
Van’da Türkmenistan Kaynaklı Bir Cutaneous Leishmaniasis Olgusu
A Case of Cutaneous Leishmaniasis Originated from Turkmenia in Van
Hasan Yılmaz, Ahmet Metin, İbrahim Delice
Sayfalar 40 - 43

DERLEME
13.
Nörostimülasyon Tedavisinde Alınması Gereken Önlemler ve Tıbbi Görüntüleme Tekniklerinden Faydalanma
Precautions for Neurostimulation Therapy and Utilisation of Medical Imaging Technics
Metin Tulgar, Mustafa Yılmaz
Sayfalar 44 - 46

LookUs & Online Makale