E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 1999
DERLEME
1.
Pentaklorofenol’ün Tavşanlarda Serum Tiroid Hormon Düzeyleri Üzerine Etkisi
Effect of Pentachlorophenol (PCP) on Thyroid Hormone Levels in Rabbits
S. Oktay Arslan, İsmail Meral, Fahri Bayıroğlu, Recep Aslan, Burhanettin Baydaş
Sayfalar 1 - 3

2.
Hipertiroidizm Oluşturulmuş Tavşanlarda Glukoz, Total Protein, Trigliserid, Total Kolesterol, HDL-Kolesterol ve LDL-Kolesterol Seviyelerinin Araştırılması
An Investigation of The Levels of Glucose Total Protein, Triglyceride, Total Cholesterol, HDL-Cholesterol and LDL-Cholesterol Following Hyperthyroidism In Rabbits
Fatmagül Yur, Fahri Bayıroğlu, Burhanettin Baydaş, Ferda Belge
Sayfalar 4 - 7

3.
Van Gölü Çevresinde Yaşayan Gümüşi Martıların (Larus argentatus PONTOPIDAN) Dışkılarından Salmonella ve Shigella’ların İzolasyonu
A Study on Salmonella and Shigella strains Isolated from Faeces of Herring Gulls (Larus argentatus Pontopıdan) living around Lake Van
Erdal Öğün, Banur Boynukara
Sayfalar 8 - 12

KLINIK MAKALE
4.
Astma Polikliniğimizde İzlenmekte Olan Atopik Bronşiyal Astmalı Olgularda Prick, İntradermal Deri Testleri ve Rast Yöntemi Sonuçlarının Değerlendirilmesi*
Evaluation of the Prick Test, Intradermal Test and RAST Results of the Atopic Asthmatic Patients Followed-up in Asthma Out-patients Clinic
Esra Kunt Uzaslan, Eser Gürdal Yüksel, Nihat Özyardımcı
Sayfalar 13 - 18

5.
Akut Arter Tıkanıklığında Etiyolojik Faktörlerin Bölgesel İklim Değişiklikleri İle İlişkisi
Relationship between the Risk Factors of Acute Arterial Obstruction and the Regional Climate Change
Necdet Öz, Hasan Ekim, İlhan Sanisoğlu, Abit Demircan
Sayfalar 19 - 21

6.
İntraabdominal İnfeksiyonlarin Cerrahi Tedavisinde Peritoneal Kuru Temizleme Yönteminin Etkinliği
Intraabdominal İnfection, Peritoneal Cleaning
Çetin Kotan, Muammer Karaayvaz, İsak Daşdemir, İbrahim Barut, Ersin Özgören
Sayfalar 22 - 25

7.
Ascaris Lumbricoides ve Giardia İntestinalis İnfeksiyonlarında Bazı Kan Parametrelerindeki Değişiklikler
Changes of Some Hematological Parameters Associated with Ascaris lumbricoides and Giardia intestinalis Infections
Hasan Yılmaz, İmdat Dilek, Yaşar Göz
Sayfalar 26 - 29

8.
Van ve Yöresi Kaynak Sularının Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Araştırmalar
A study on the Microbiological , Chemical and Physical Quality of Spring Waters in Van Region
Sema Ağaoğlu, Kamil Ekici, Süleyman Alemdar, Semiha Dede
Sayfalar 30 - 33

9.
Neonatal Hidrosefaliler
Neonatal Hydrocephalus
Bayram Çırak, M.Bahadır Güven, Abdullah Ceylan, Hüseyin Çaksen, Nejmi Kıymaz, Serdar Işık
Sayfalar 34 - 36

10.
Bronşektazide Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Our Surgical Treatment Results in Bronchiectasis
İrfan Yalçınkaya, Fuat Sayır, Mehmet Kurnaz
Sayfalar 37 - 39

OLGU SUNUMU
11.
Kronik Relapsing Poliradikulonöropati
Chronic Relapsing Poliradiculoneuropathy
Şükrü Arslan, Ahmet Faik Öner, Avni Çelik, Dursun Odabaş
Sayfalar 40 - 42

12.
Adrenolökodistrofi (Addison- Schilder Hastalığı): İki Erkek Kardeş Sunumu
Adrenoleukodystrophy (Addison-Schilder’s Disease): Presenting of Two Brothers
Ahmet Faik Öner, Ruhan Özer, Ömer Anlar, Şükrü Arslan, M. Bahadır Güven, Abdullah Ceylan
Sayfalar 43 - 46

13.
Kondrodermatitis Nodularis Helisis: Steroid Jet Enjeksiyonuyla İyileşen Bir Olgu
Chondrodermatitis Nodularis Helicis: A Case Healed with Steroid Jet Injection
Hakan Çankaya, Ahmet Metin, İbrahim Delice
Sayfalar 47 - 49

DERLEME
14.
Çift Lümenli Hemodiyaliz Kateterlerinin Kullanımı ve Komplikasyonları
Usage And Complications Of Double Lumen Hemodialysis Catheters
Reha Erkoç, Mehmet Özkökeli
Sayfalar 50 - 53

LookUs & Online Makale