E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 6 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 6 (4)
Cilt: 6  Sayı: 4 - 1999
DERLEME
1.
Hiperkolesterolemik Diyet ile Beslenen Ratlarda Oral Magnezyum Verilmesinin Serum Lipid Profili Üzerine Etkisi
The Effect of the Supplemental Magnesium on the Serum Lipids in the Rats Fed with Hypercholesterolemic Diet.
Fahri Bayıroğlu, Ferda Belge, Burhanettin Baydaş, Kürşat Türkdoğan
Sayfalar 1 - 4

2.
Yoğurt ile Beslemenin Ratlarda Serum Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi
Effect of Yoghurt on Serum Biochemical Parameters in Rats
Fahri Bayıroğlu, Burhanettin Baydaş, İsmail Meral, Kürşat Türkdoğan
Sayfalar 5 - 7

KLINIK MAKALE
3.
Ataksi: Çocukluk Çağı Posterior Fossa Tümörlerinde Yeri ve Önemi*
The importance and place of the ataxia in childhood posterior fossa tumors
Bayram Çırak, Mehmet Bahadır Güven, Nejmi Kıymaz, H. Serdar Işık, Murat Baş
Sayfalar 8 - 10

4.
Van İli ve Yöresindeki Hipertansif Hastaların Hipertansiyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ve Tedaviye Uyumlarının Değerlendirilmesi*
The Evaluation of the Knowledge Level on Hypertension and Treatment Compliance of the Patients with Hypertension in Van
Beyhan Eryonucu, Mehmet Sayarlıoğlu, Mehmet Bilge, Niyazi Güler, Reha Erkoç, İmdat Dilek
Sayfalar 11 - 14

5.
Mitral Valv Prolapsuslu Olgularda Göğüs Ağrısının Psikolojik Etkenlerle İlişkisi
Chest Pain in Mitral Valve Prolapse : Its Relationship With Psychological Factors
Kemal Sayar, Mehmet Özkan
Sayfalar 15 - 19

6.
Kardiyovasküler Otonomik Nöropatili Diabetes Mellitus Olgularında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının İncelenmesi
Evaluation of the Left Ventricle Functions in Diabetic Patients with Cardiovascular Autonomic System Neuropathy
Y. Zeki Çelen, İsmet Önderışık, Vahap Okan, Erkan Özbay, Sabri Zincirkeser
Sayfalar 20 - 24

7.
Kan Kültürlerinde Salmonella Sıklığı ve Antibiyotik Duyarlılıkları
The Incidence of Salmonella in Blood Cultures and Their Antibiotic Susceptibilities
İclal Balcı, G. Nazan Alkan, Ayşe Bayram
Sayfalar 25 - 27

8.
Van İlinde Açıkta Satılan Kırmızı Pul Biberlerde Aflatoksin B1 Varlığının Araştırılması
Investigation of the incidence of aflatoxin B1 existence in crushed red peppers sold unpacked in Van
Sema Ağaoğlu
Sayfalar 28 - 30

9.
Metil Alkol İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
Methanol Intoxication: Case Report
Özkan Ünal, Temel Tombul, Halil Arslan, Eyüp Şişman, Reha Erkoç
Sayfalar 31 - 32

LookUs & Online Makale