E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 7 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2000
KLINIK MAKALE
1.
PSA'ya Analitik Yaklaşım: Farklı Yaş Grupları ve Prostat Hacimlerinde Diğer Değişkenlerle sPSA'nın Bağıntısının İncelenmesi
An Analytical Aproach to PSA: Correlation of fPSA with Other Variables in Various Age and Prostate Volume Subgroups
Sabahattin Aydın, Gökmen Alp Doğdu, Yüksel Yılmaz, Mustafa K. Atilla, Öner Odabaş
Sayfalar 46 - 50

2.
Demir Eksikliği Anemisinde Hemoglobin, Hematokrit Değerleri, Eritrosit İndeksleri ve Etyolojik Nedenlerin Değerlendirilmesi
Hemogram, Hematocrit, Erythrocyte Indexes and Etiological Causes in Iron Deficiency Anemia
İmdat Dilek, Süreyya Altun, İlyas Tuncer, İsmail Uygan, Cevat Topal, Halis Aksoy
Sayfalar 51 - 56

3.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Yapılan Tubal Sterilizasyon Olgularının Değerlendirilmesi
The Review of the Cases of Tubal Sterilization Which Were Performed in the Department of Obstetrics and Gynecology, Yüzüncü Yıl University, Van
Abdulaziz Gül, Yalçın Şimşek, Güler Şahin
Sayfalar 57 - 59

4.
Respiratuvar Distres Sendromu ve Surfaktan Replasman Tedavisi
Respiratory distress syndrome and surfactant replacement therapy.
Abdurrahman Üner, Ercan Kırımi, Yaşar Cesur
Sayfalar 60 - 62

OLGU SUNUMU
5.
Gecikmiş Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu Olgusu: Pisi Pisi Otu (Hordeum Murinum)
Delayed Tracheo Bronchial A case of Foreign Body Aspiration: Wild Barley (Hordeum Murinum)
Vedat Bakan, Burhan Köseoğlu, Önder Önem, Salim Bilici
Sayfalar 63 - 65

6.
Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk
Bipolar Disorder in Adolescents : A Report of Three Cases
Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Ö. Akil Özer
Sayfalar 66 - 71

7.
Perinatal Kazanılmış Suçiçeği Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
Perinatally acquired varicella-zoster infection: A case report.
Abdurrahman Üner, Ercan Kırımi, Yaşar Cesur, Hüseyin Çaksen, Şükrü Arslan, Bülent Ataş
Sayfalar 72 - 74

DERLEME
8.
Rinosinüzit Komplikasyonları
Complications of Rhinosinusitis
Mustafa Erkan, Mehmet Somdaş
Sayfalar 75 - 79

9.
N-Asetil-β-D Glukozaminidaz ve Böbrek Hastalıklarında Kullanımı
N-Acetyl -β-D Glucosaminidase and Its Use in Renal Diseases
Tevfik Noyan, M. Ramazan Şekeroğlu, Haluk Dülger
Sayfalar 80 - 83

LookUs & Online Makale