E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 8 Sayı : 1 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2001
DERLEME
1.
Bazı Kinolonların Santral Sinir Sistemi Etkileri ile Etomidat ve Teofilinle Etkileşimlerinin Motor Aktivite Testleriyle Belirlenmesi
Effects of Some Quinolones on Central Nervous System and Investigation of Their Interactions with Etomidate and Teophylline by Motor Activity Tests
Orhan Yılmaz, Hanefi Özbek
Sayfalar 1 - 9

KLINIK MAKALE
2.
Van ve Çevresinde Görülen Üst Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Demografik ve Histopatolojik Özellikleri
The Demography and Histopathologic Characteristics Of Upper Gastrointestinal Cancers Appeared in Van and Its Vicinity
İlyas Tuncer, İsmail Uygan, Mustafa Kösem, Süleyman Özen, Serdar Uğraş, Kürşad Türkdoğan
Sayfalar 10 - 13

3.
Çocuk Yaş Grubu Böbrek Parankim Hastalıklarında Ultrasonografi Kılavuzluğunda Yapılan Kesici İğne Biyopsilerinin Tanı Değeri
Ultrasound-guided Cutting Needle Biopsy in Renal Parenchymal Diseases of the Children
Özkan Ünal, Şükrü Arslan, Halil Arslan, Mustafa Harman
Sayfalar 14 - 17

4.
Van İli Kırsalındaki Annelerin Çocuk Beslenmesindeki Alışkanlıkları ve Uygulamaları
Breast Feeding and Supplementary Food Patterns Urban Area in Van
Fatma Demirel, Abdurrahman Üner, Ercan Kırımi
Sayfalar 18 - 22

5.
İnfrapopliteal Derin Ven Trombozlarında Antikoagulan Tedavinin Yeri
The Assessment of Anticoagulant Treatment in Patients with Infrapopliteal Deep Venous Thrombosis
Hasan Ekim, Kaan Kırali, Mehmet Özkökeli
Sayfalar 23 - 26

OLGU SUNUMU
6.
İki Olgu Nedeniyle Feokromositoma
Pheochromosytoma: Because Of Two Cases
Celalettin Camcı, Ertuğrul Seyrek, Hulki Meltem Sönmez, Nihat Özgel, A. Zahit Bolaman
Sayfalar 27 - 31

7.
Bilateral Kronik Otitis Mediada Üç Yıl Arayla Gelişen Bilateral Fasiyal Paralizi: Olgu Sunumu
Bilateral Peripheric Facial Paralysis Developed In Three Years Interval In Bilateral Chronic Otitis Media: Case Report
Ahmet Kutluhan, Hakan Çankaya, Faruk Kıroğlu, Murat İçli, Muzaffer Kırış
Sayfalar 32 - 35

8.
Non-rekürren Laringeal Sinir: Olgu Sunumu
Non-recurrent Laryngeal Nerve: A Case Report
Abbas Aras, Hasan Arslantürk, Çetin Kotan
Sayfalar 36 - 38

9.
Son Dönem Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Tüberküloz:Üç Olgu Sunumu
Tuberculosis in Patients with End Stage Renal Disease: Three Cases
Reha Erkoç, İsmail Uygan, Kürşat Uzun
Sayfalar 39 - 42

LookUs & Online Makale