E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 8 Sayı : 2 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2001
1.
Çiğ Sütten İzole Edilen Stafilokokların Sefalosporinlere ve Karbapenemlere Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması
Cephalosporins and Carbapenems Sensitivity of Staphylococci Isolated from Raw Milk Samples
S. Aslıhan Cengiz, Güven Uraz
Sayfalar 43 - 46

2.
Çocukluk Çağı Gastrointestinal Yabancı Cisimlerinin Tedavisi
The Treatment of Gastrointestinal Foreign Bodies in Childhood
Burhan Köseoğlu, Vedat Bakan, Salim Bilici, Önder Önem, İsmail Katı, İsmail Demirtaş
Sayfalar 47 - 53

3.
Özofagus Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Deneyimimiz: 57 olgunun analizi
Our Experiences in Surgical Treatment of Esophageal Cancer: Analysis of 57 cases
Çetin Kotan, Erol Kisli, Reşit Sönmez, Murat Aslan, Abbas Aras, Hasan Arslantürk, Ömer Söylemez
Sayfalar 54 - 60

4.
Orta ve İleri Yaş Gruplarında Trabekülektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması
To Compare of Trabeculectomy Results in Middle and Advanced Age Groups
Tekin Yaşar, Murat Özdemir, Şaban Şimşek
Sayfalar 61 - 64

5.
Serebellopontin Köşe Tümörlerinde MRG Bulguları
Cerebellopontine Angle Tumoursi MRI Findings
Özkan Ünal, Ömer Etlik
Sayfalar 65 - 70

6.
İzole İliyak Arter Anevrizması
Isolated Iliac Artery Aneurysm
Anıl Z. Apaydın, Melda Apaydın, Faik F. Okur, Ali Telli
Sayfalar 71 - 72

7.
Femoral Bölgede Arteryal Grefte Komşu Bir Hidatik Kist (Olgu Sunumu)
Hydatid Cyst Which Was Situated in Muscle Near the Femoral Artery
Mehmet Özkökeli, Mehmet Ünal, Bingür Sönmez
Sayfalar 73 - 75

8.
Brunner Gland Adenomu (Olgu Sunumu)
Brunner’s Gland Adenoma (A Case Report)
Kısmet Bildirici, Bahattin Erdoğan
Sayfalar 76 - 78

9.
Harap akciğer (iki olgu sunumu)
The destroyed lung (report of two cases)
İrfan Yalçınkaya, Bülent Özbay
Sayfalar 79 - 81

LookUs & Online Makale