E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 8 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2001
KLINIK MAKALE
1.
Koroner Arter Dominansı ve Qt Dispersiyonu
QT Dispersion and Coronary Artery Dominance
Recep Demirbağ, Hasan Ekim, Fikret Turan
Sayfalar 80 - 84

2.
Atlas ve Axis Varyasyonları
Variations of Atlas and Axis
Hakkı Yeşilyurt, Atıf Aydınlıoğlu, Saadet Erdem, Ahmet Kavaklı, Ali Rıza Erdoğan, Ali Daştan
Sayfalar 85 - 87

3.
Gaziantep İl Merkezinde Bir Grup Gebe Kadında C Vitamini Düzeyleri
Plasma Vitamine C Concentrations in a Group of Pregnant Women Living in Central Gaziantep
Şahin Kılınçer, İclal Meram, Ali İhsan Bozkurt, Mehmet Tarakçıoğlu
Sayfalar 88 - 92

4.
Van Yöresindeki Ekstremite Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinin Dağılımı ve Değerlendirilmesi
The Distribution And Evaluation Of Bone And Soft Tissue Tumors Of The Extremıties In Van Lake Region
Mustafa Kösem, İrfan Bayram
Sayfalar 93 - 96

5.
Paratiroid Bezlerinin Sayı ve Lokalizasyon Anomalileri
Number and Location Anomalies of Parathyroid Glands
Çetin Kotan, Mustafa Kösem, Süleyman Özen, Ekrem Algün, Mustafa Harman, İrfan Bayram, Ramazan Şekeroğlu, Hasan Arslantürk
Sayfalar 97 - 101

OLGU SUNUMU
6.
20 Yaşında Görülen Değişici Epitel Hücreli Mesane Tümörü Olgusu
Transitional cell carcinoma of the bladder in a 20-year-old man
Sabahattin Aydın, Yüksel Yılmaz, Süleyman Özen, Erdal Şengül
Sayfalar 102 - 104

DERLEME
7.
Hemoglobinlerin Nonenzimatik Glikozilasyonu
Nonenzymatic Glycosylation of Hemoglobins
Süleyman Alıcı, H. Haluk Dülger
Sayfalar 105 - 109

LookUs & Online Makale