E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 8 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 8 (4)
Cilt: 8  Sayı: 4 - 2001
KLINIK MAKALE
1.
Foramen Transversarium Bipartita
Transverse Foramen Bipartite
Atıf Aydınlıoğlu, Ahmet Kavaklı, Hakkı Yeşilyurt, Saadet Erdem, Celalettin Eroğlu
Sayfalar 110 - 112

2.
Akut Üst Gastrointestinal Kanamalı Olgularımızın Demografik Özellikleri Ve Risk Faktörleri
Demographic Features Of Our Cases With Acute Upper Gastrointestinal Bleeding And Risk Factors
İlyas Tuncer, İsmail Uygan, M.Kürşat Türkdoğan
Sayfalar 113 - 116

3.
Akut Epidural Hematomlu Hastalarda Prognozu Etkileyen Faktörler
Prognostic Factors in The Patients with Acute Epidural Hematoma
Nejmi Kıymaz, Özgür Demir, Taner Yazıcı, Çiğdem Mumcu, Bayram Çırak
Sayfalar 117 - 119

4.
Salmonella Enfeksiyonu İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki
The Relationship between Salmonella Infecton and Coronary Artery Disease
Recep Demirbağ
Sayfalar 120 - 124

5.
Kolorektal Kanserlerde Tedavi Yaklaşımlarımız
Our Experience In Colorectal Cancer Treatment
Ersin Özgören, Erol Kisli, Metin Aydın, Hasan Aslantürk, Osman Güler, Murat Başer, Şevki Şahin
Sayfalar 124 - 127

OLGU SUNUMU
6.
Basit Ranula: Olgularımız ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Simple ranula: evaluation of treatment modality in our cases
Hakan Çankaya, Ahmet Kutluhan, Muzaffer Kırış, Murat İçli
Sayfalar 128 - 130

7.
Pnömotozis Kistoides İntestinalis (Olgu Sunumu)
Pneumotosis Cystoides Intestinalis (Case Report)
Kısmet Bildirici, Bekir Yaşar, Betül Peker
Sayfalar 131 - 133

DERLEME
8.
Derdini Marko Paşa’ya Anlat…
Tell Your Trouble To Marko Paşa…
Çağatay Üstün
Sayfalar 134 - 136

LookUs & Online Makale