E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2002
DERLEME
1.
Secale cereale L. (Çavdar) Meyvesi Dekoksiyon Ekstresinin Sağlıklı ve Diyabetli Farelerde Hipoglisemik Etkisinin Araştırılması
Investigation of The Hypoglycemic Effect of Secale cereale L. Fruit Decoction Extract in Healthy and Diabetic Mice
Hanefi Özbek, Fevzi Özgökçe, Ebubekir Ceylan, Abuzer Taş, Murat Tunçtürk
Sayfalar 73 - 77

KLINIK MAKALE
2.
Van İlindeki Erişkinlerde Önemli Sağlık Standartları ve Bazı Hastalıkların Prevalanslarının Araştırılması: Metodolojinin İncelenmesi
Some Important Health Standarts And Disease Prevalences Among Adults In Van: Discussion Of The Methodology
Halis Aksoy, Reha Erkoç, Süleyman Alıcı, Mahmut İlhan, İmdat Dilek, Kürşat Türkdoğan, Mehmet Sayarlıoğlu, Cevat Topal
Sayfalar 78 - 82

3.
İşaret ve Orta Parmaklarda Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının Karşılaştırılması
Comparison Of The Volume Of Fingertip With The Surface In The Index And Middle Fingers
Celalettin Eroğlu, M.Arif Aluçlu, Ahmet Kavaklı
Sayfalar 83 - 87

4.
Peritonsiller Apse Tanı ve Tedavisi
Diagnosis and Treatment of Peritonsillar Abscess
Köksal Yuca, Muzaffer Kırış, Hakan Çankaya, Tahir Seçkinli
Sayfalar 88 - 90

5.
KOAH Akut Atak Tedavisinde Antioksidan Olarak N-Asetilsistein’nin Etkinliği
The Effect Of N-Acetylcysteine As Antioxidant In COPD Treatment With Acute Exacerbation
Haluk Dülger, Ahmet Durmuş, Cengizhan Sezgi, Kürşat Uzun, Bülent Özbay
Sayfalar 91 - 94

OLGU SUNUMU
6.
Dudak ve Dilde Yerleşen Lenfanjioma Sirkumskriptum ?
Lymphangioma Circumscriptum of Lip and Tongue
Ömer Çalka, Hakan Çankaya, Ahmet Metin, Mustafa Kösem, Necmettin Akdeniz
Sayfalar 95 - 97

LookUs & Online Makale