E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 9 Sayı : 4 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi - Van Med J: 9 (4)
Cilt: 9  Sayı: 4 - 2002
DERLEME
1.
Foeniculum Vulgare Miller (Rezene) Meyvesi Uçucu Yağının Lethal Doz 50 (LD50) Düzeyi ve Sağlıklı ve Diyabetli Farelerde Hipoglisemik Etkisinin Araştırılması
Investigation of The Level of The Lethal Dose 50 (LD50) and The Hypoglycemic Effect in Healthy and Diabetic Mice of Foeniculum vulgare Mill. Fruit Essential Oil Extract
Hanefi Özbek
Sayfalar 98 - 103

KLINIK MAKALE
2.
Akut Lösemili Hastalarda Nötropenik Ateş Ataklarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Neutropenic Fever In Patients With Acute Leukemia
M. Kasım Karahocagil, Turan Buzğan, Hasan Irmak, Ömer Evirgen, Cengiz Demir, Ahmet Durmuş, İmdat Dilek, Hayrettin Akdeniz, A. Pekcan Demiröz
Sayfalar 104 - 108

3.
Akut Kolon Obstrüksiyonlarında Ogilvie Sendromunun Yeri
The Place Of Ogylvies Syndrome In The Acute Large Bowel Obstructions
Davut Baykan, Gökmen Öztürk, Mehmet Gezer
Sayfalar 109 - 112

4.
Laparoskopik Kolesistektomili Hastalara Postoperatif Lokal ve Bölgesel Uygulanan Bupivakain’in Etkisi
Effects Of Postoperative Local And Topical Bupivacaine On Pain After Laparoscopic Cholecystectomy (Prospective Clinical Trial)
Davut Baykan
Sayfalar 113 - 118

DERLEME
5.
Travmatik Periferik Nöropati Rehabilitasyonu
Rehabilitation Of Traumatic Peripheral Neuropathies
Ferhan Soyuer
Sayfalar 119 - 125

6.
Klinik Uygulamada Pulse Oksimetre
Pulse Oximetry in Clinical Practice
Ufuk Yetkin, Nagihan Karahan, Ali Gürbüz
Sayfalar 126 - 133

LookUs & Online Makale