E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Aktarda Hazırlanan El Mantarı İlacını İçen Çocuk Hasta [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(2): 122-124

Aktarda Hazırlanan El Mantarı İlacını İçen Çocuk Hasta

Kaan Demirören1, Gülşah Köş Aksin2, Halit Pulat3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Endoskopi Teknisyeni, Van, Türkiye

Bir aktarcının hazırladığı el mantarı ilacını kaza ile içme sonrası solunumu duran dört yaşındaki erkek hasta 10 gün yoğun bakımda izlenmişti. Ağızdan beslenme başlanınca kusmaları olduğu için bölümümüzden konsültasyon istendi. Ağız çevresinde yaraları olan hastada korozif madde içiminden şüphelenildi ve endoskopik inceleme yapıldı. Grade IIB özofajit ve yaygın erozif gastrit saptandı. Daha sonra içilen karışımın içerik bilgisi elde edildi ve asetik asit ile sülfürik asit bulunduğu anlaşıldı. Sonuç olarak, mevcut ilaçlar ve temizlik maddeleri gibi, aktarcıda hazırlanan karışımlar da çocuklardan uzak tutulmalıdır. Ağız çevresindeki yaralar ise korozif madde içiminin bir belirtisi olabilir ve ayırıcı tanıda akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aktar, korozif, ösefajit, ülser

A Child Patient Who Drank a Hand Fungus Drug Which Was Prepared By A Herbalist

Kaan Demirören1, Gülşah Köş Aksin2, Halit Pulat3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Endoskopi Teknisyeni, Van, Türkiye

A four-year-old boy was followed-up in intensive care unit for 10 days after he had drunk a hand fungus drug prepared by a herbalist. After oral nutrition was started, he suffered from vomiting for several times. He was consulted to our unit for this reason. Because the patient had wounds around his mouth in addition to his history, a corrosive substance intake was considered and endoscopic procedure was performed. Grade IIB esophagitis and widespread erosive gastritis were detected. Then, information about mixture’s content was obtained and acetic acid, and sulfuric acid were realized in it. In conclusion, children must be kept safe from the mixtures like medical drugs and household cleaners which are prepared by an herbalist. Wounds around the mouth may be a sign of corrosive substance intake, and they must be considered in differential diagnosis.

Keywords: Herbalist, corrosive, esophagitis, ulcer

Kaan Demirören, Gülşah Köş Aksin, Halit Pulat. A Child Patient Who Drank a Hand Fungus Drug Which Was Prepared By A Herbalist. Van Med J. 2015; 22(2): 122-124
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale