E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cilt : 11 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son üç ayda kabul veya reddedilen makalelerde ortalama işlem süresi 53 gündür.

Van Tıp Dergisi
Eşzamanlı Bilateral Torakotomi Uygulanan İki Hemotoraks Olgusu [Van Med J]
Van Med J. 2004; 11(3): 102-104

Eşzamanlı Bilateral Torakotomi Uygulanan İki Hemotoraks Olgusu

Mehmet Kurnaz1, Ufuk Çobanoğlu1, İrfan Yalçınkaya2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, Van

Toraks travması sonucu gelişen hemotoraksda, acil cerrahi uygulanan olgular olmasına karşın eşzamanlı bilateral torakotomi uygulanan olgular son derece azdır. Bu çalışmada; biri kesici-delici aletle, diğeri de ateşli silahla yaralanma sonucu oluşan bilateral hemotoraks nedeniyle opere edilen iki olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Travmatik hemotoraks, torakotomi, bilateral.

Simultaneously Bilateral Thoracotomy Applied Two Cases With Hemothorax

Mehmet Kurnaz1, Ufuk Çobanoğlu1, İrfan Yalçınkaya2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD Van

Although there is urgent thoracotomy applied cases because of hemothorax developed after trauma to thorax, simultaneously bilateral thoracotomy applied cases are very rare. In this case report, we reported a bilateral thoracotomy applied two cases with hemothorax resulted by cutting and penetrating apparatus and gunshot.

Keywords: Traumatic hemothorax, thoracotomy, bilateral.

Mehmet Kurnaz, Ufuk Çobanoğlu, İrfan Yalçınkaya. Simultaneously Bilateral Thoracotomy Applied Two Cases With Hemothorax. Van Med J. 2004; 11(3): 102-104
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale