E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Boy Kısalıkları [Van Med J]
Van Med J. 2006; 13(2): 67-70

Boy Kısalıkları

İsmail Malkoç1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı,Erzurum

Büyüme, çocuğun genel sağlığının belirlenmesinde önemli bir göstergedir. Bazen normal ve anormal büyüme arasındaki farkı belirlemek zor olabilmektedir. Bu derlemede, boy kısalığı ve etyolojisi literatür eşliğinde irdelendi.

Anahtar Kelimeler: boy kısalığı, etyoloji, çocuk

Short Statures

İsmail Malkoç1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 25240,Erzurum

Growth represents a sentinel for the general health of a child. The distinction between normal and abnormal growth may be difficult sometimes. In this rewiev, short stature and its etiology were investigated in the light of the literature.

Keywords: short stature, etiology, child.

İsmail Malkoç. Short Statures. Van Med J. 2006; 13(2): 67-70
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale