E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Orta Serebral Arter Dublikasyonu: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 203-205

Orta Serebral Arter Dublikasyonu: Olgu Sunumu

Neşat Cullu1, Önder Yeniçeri2, Mehmet Deveer1, Mustafa Yılmaz3
1Department of Radiology, Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Mugla, Turkey
2Department of Radiology, Yücelen Hospital, Mugla, Turkey
3Department of Neurology, Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Mugla, Turkey

Nörocerrahi ve girişimsel nöroradyolojik işlemler öncesi, nörovasküler yapıların anatomik varyasyonlarının iyi tanımlanması gelişebilecek komplikasyonları önleme açısından önemlidir. Orta serebral arterin (OSA) çıkış anomalisinin bilinmesi, serebral anevrizma cerrahisinde ve dublike ya da aksesuar OSA ile ilişkili serebral iskemi olaylarında kollateral kan akımı anlamak için gereklidir. OSA’yı içeren intrakranial vasküler anomaliler nispeten nadirdir. Literatürde dublike OSA %0.2–2.9 arasında rapor edilmiştir. Biz bu yazıda, hafif ataksik yürüyüş ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile kliniğimize başvuran dublike orta serebral arterli 71 yaşındaki erkek bir olgunun görüntüleme bulgularını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dublikasyon, orta serebral arter, manyetik rezonans görüntüleme

Duplication of the Middle Cerebral Artery: A Case Report

Neşat Cullu1, Önder Yeniçeri2, Mehmet Deveer1, Mustafa Yılmaz3
1Department of Radiology, Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Mugla, Turkey
2Department of Radiology, Yücelen Hospital, Mugla, Turkey
3Department of Neurology, Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Mugla, Turkey

It is essential to identify the anatomic variations of neurovascular structures in terms of preventing complications which may develop during neurosurgery and interventional neuroradiological procedures. It is necessary to be aware of the middle cerebral artery (MCA) outlet anomaly to understand collateral blood flow in events of cerebral ischemia related to duplicated or accessory MCA in cerebral aneurysm surgery. Intracranial vascular anomalies involving the MCA are relatively rare. Duplicated MCA has been reported at rates of 0.2%-2.9% in literature. In this paper, the imaging findings of a 71-year old male with duplicated middle cerebral artery are presented in whom the complaints of mildly ataxic step and cloudy consciousness were present.

Keywords: Duplication, middle cerebral artery, magnetic resonance angiography

Neşat Cullu, Önder Yeniçeri, Mehmet Deveer, Mustafa Yılmaz. Duplication of the Middle Cerebral Artery: A Case Report. Van Med J. 2015; 22(3): 203-205
LookUs & Online Makale