E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Pediatrik Bir Hastada Postiktal Körlük [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 219-221 | DOI: 10.5505/vtd.2016.28268

Pediatrik Bir Hastada Postiktal Körlük

Birce Dilge Taşkın1, Zeynep Selen Karalök1, Alev Güven1, Cahide Yılmaz1, Ömer Bektaş1, Aydan Değerliyurt1
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Ankara

Nöbet sonrası ortaya çıkan akut geçici görme kaybı, genellikle pediatrik yaş gurubunda görülen nadir komplikasyonlardan biridir. Postiktal kortikal körlükte pupil ışık refleksi alınır ve fundoskopik muayenede patolojik bulguya rastlanmaz. Postiktal kortikal körlük, Todd paralizisinin spesifik bir çeşidi olarak değerlendirilebilmektedir. Fakat postiktal kortikal körlük jeneralize nöbetler sonrasında görülürken, Todd paralizisi çoğunlukla parsiyel nöbetlerin ardından ortaya çıkar. Biz de, nadir olmakla beraber febril konvülziyon sonrası geçici görme kaybının da ortaya çıkabileceğini vurgulamak istedik. Postiktal görme kaybı olan pediatrik bir hastayı sunduk. Postiktal görme kaybı; ender olmakla beraber, febril konvülziyon sonrasında da ortaya çıkabilen bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Kortikal körlük, postiktal körlük, oksipital serebral hipoksi

Postictal Blindness in a Pediatric Patient

Birce Dilge Taşkın1, Zeynep Selen Karalök1, Alev Güven1, Cahide Yılmaz1, Ömer Bektaş1, Aydan Değerliyurt1
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Ankara

Acute transient postictal blindness is a rare complication of seizures which generally appears in pediatric age group. Normal pupillary reactions and fundoscopic examination are found in postictal cortical blindness. It has been reported as a specific kind of Todd’s paralysis however, Todd’s paralysis most commonly appears in patients suffering from focal seizures. On the other hand, postictal blindness follows generalized seizures. We report a case of the development of transient cortical blindness after febrile convulsion which occurs rarely. We report a pediatric patient who suffered from postictal blindness. Postictal blindness can also occur after febrile convulsions which is very rare.

Keywords: Cortical blindness, postictal blindness, occipital cerebral hypoxia

Birce Dilge Taşkın, Zeynep Selen Karalök, Alev Güven, Cahide Yılmaz, Ömer Bektaş, Aydan Değerliyurt. Postictal Blindness in a Pediatric Patient. Van Med J. 2016; 23(2): 219-221
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale