E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Merkaptobenzimidazol Türevinin Anksiyolitik Etkisinin Araştırılması [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 138-141

Merkaptobenzimidazol Türevinin Anksiyolitik Etkisinin Araştırılması

Hakani Sabiroğlu1, Hasan Yılmaz2, Mehmet Kara3, Asmagül Rahimova4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, Van
4Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Van

Bu araştırmada bir merkaptobenzimidazol türevinin açık saha testi ile farelerde (ırk belirli BALB/C, C57BL/6 ve belirsiz ırk) anksiyolitik etkisi, etki süresi ve akut toksisitesi incelenmiştir. Bu madde İntraperitoneal yolla 0.01-30.0 mg/kg dozlarda uygulanmıştır (Kontrol grubuna ise serum fizyolojik uygulanmıştır). Bu maddenin BALB/C ırkı farelerin hareket aktivitesini yükselttiği, fakat C57BL/6 ırkı farelerin hareket aktivitesini değiştirmediği; 1.0 mg/kg dozda etkisinin üç saat sürdüğü ve ırkı belirsiz farelerde de anksiyolitik etkisi saptanmıştır. Akut toksisite deneylerinde bu maddenin çok zehirli olmadığı, LD16'nın 0.77 g/kg, LD50'nin 1.16 g/kg ve LD84'ün 1.70 g/kg olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Merkaptobenzimidazol, Anksiyolitik etki, Akut toksisite.

An Investigation of Anxiolytic Effects of the Chemical Derivated From Mercaptobenzimidazole.

Hakani Sabiroğlu1, Hasan Yılmaz2, Mehmet Kara3, Asmagül Rahimova4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, Van
4Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Van

In this study, it was investigated the anxiolytic effects, continued time and acute poisonousness of the chemical derivated from merkaptobenzimidazol in open field test in mice (genetically identified BALB/C , C57BL/6 and genetically unidentified). This agent was injected into periton at 0.01-30mg/kg doses (the control group receiwed 0.9% saline solution). This chemical agent markedly increased physical activity in BALB/C, but did not change in the C57BL/C. However this agent showed physical activity for 3 hours and anxiolytic effects in unidentified mice at 1.0mg/kg doses. In the acute poisonousness study, this agent is not poisonous, showed the LD-50 1.16 gr/kg, LD-16 0.77 gr/kg, Ld-84 1.70 gr/kg.

Keywords: Mercaptobenzimidazole, anxiolytic effect, acute toxicity.

Hakani Sabiroğlu, Hasan Yılmaz, Mehmet Kara, Asmagül Rahimova. An Investigation of Anxiolytic Effects of the Chemical Derivated From Mercaptobenzimidazole.. Van Med J. 1997; 4(3): 138-141
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale