E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
SHOX Genindeki Krossing Over'in Klinik Kanıtı [Van Med J]
Van Med J. 2021; 28(1): 159-162 | DOI: 10.5505/vtd.2021.34356

SHOX Genindeki Krossing Over'in Klinik Kanıtı

Emine Göktaş1, Mahmut Selman Yıldırım2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik, Van
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Konya

SHOX(short stature homeobox) genindeki mutasyonlar, izole boy kısalığından; kısa boy, mezomeli ve Madelung deformitesi ile karakterize Leri-Weill Sendromu’na kadar çeşitli genetik büyüme hastalıklarının sebebidir. Çalışmamızda, orjinalinde babanın Y kromozomunda bulunan ancak mayozdaki krossover nedeniyle kızının X kromozomuna aktarılan SHOX delesyonlu bir aileyi tanımladık. Hastamızda klinik olarak orantısız boy kısalığı ve mezomeli mevcuttu. Babasında, kız kardeşinde ve halasında da orantısız boy kısalığı ve ekstremitelerde mezomelik kısalık mevcuttu ancak hastamızın erkek kardeşinin boyu normaldi. Hepsinin kromozom analizi normaldi ancak metafaz FISH(floresan in situ hibridizasyon) incelemesinde; hastamız, kız kardeşi ve halasında X kromozomu üzerindeki SHOX geninde delesyon izlenirken, babanın Y kromozomu üzerindeki SHOX geninin delesyona uğradığı gözlendi. İlginç olarak hastamızın erkek kardeşinin FISH sonucu normaldi. Bu aile, SHOX genindeki krossing over olayının klinik kanıtı olması açısından sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Krossing over, psödootozomal bölge, SHOX geni

Clinical Evidence of Crossover in the SHOX Gene

Emine Göktaş1, Mahmut Selman Yıldırım2
1Department Of Medical Genetics, Van Education And Research Hospital, Health Science University, Van, Turkey
2Department Of Medical Genetics, Meram Medical Faculty, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Mutations of the SHOX gene are cause of various genetic growth disorders, ranging from isolated short stature to Leri-Weill Syndrome characterized by short stature, mesomelia and Madelung deformity. We describe a family with a SHOX deletion originally located on the father’s Y chromosome but transmitted to daughter’s X chromosome by crossover during meiosis. The female index patient presented with disproportionate short stature and mesomelia. Her father, sister and paternal aunt showed disproportionate short stature and mesomelic shortenings of the limbs but her brother was normal stature. Their chromosome analyses were normal but metaphase fluorescence in situ hybridization (FISH) analysis showed a deletion of the SHOX gene on the X chromosome of the index patient, her sister and her paternal aunt but on the Y chromosome of index patient’s father. Interestingly, the index patient’s brother FISH analysis was normal. This family is presented as clinical evidence of crossover in the SHOX gene.

Keywords: crossover, pseudoautosomal region, SHOX gene

Emine Göktaş, Mahmut Selman Yıldırım. Clinical Evidence of Crossover in the SHOX Gene. Van Med J. 2021; 28(1): 159-162

Sorumlu Yazar: Emine Göktaş, Türkiye
LookUs & Online Makale