E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? [Van Med J]
Van Med J. 2014; 21(1): 54-59

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli?

Banu Bingöl1, Zehra Kurdoğlu2, Faik Abike3, Aydan Asyalı Biri4
1İstanbul Bilim Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul
2Yüzüncü Yıl Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
3Ankara Medikana Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara
4Gazi Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara

İzole hafif fetal ventikülomegali, perinatologların klinikte karşılaştıklarında, kafa karıştıran, ne sıklıkla ve nasıl takip edeceklerini tam netleştirmekte güçlük çektikleri bir patolojidir. Fetal hafif ventrikülomegali, ventriküler atrial genişliğin 10.0-15.0 mm arasında ölçülmesidir. İzole fetal ventrikülomegali ise ultrasonografik olarak bu bulguya başka bir patolojinin eşlik etmemesi olarak tanımlanır. Bu konuda yapılan yüzlerce araştırma göstermiştir ki; ventriküler atrium genişliğinin hafif artmış olması fetal nörolojik gelişmeyi negatif etkileyen bir prognostik faktör değildir. Her ne kadar bir fetusta izole fetal hafif ventrikülomegali tanısı konulmuşsa da, gerçekten bu patoloji izole midir, yoksa erken dönemde tespit edilemeyen ya da nörolojik gelişim aşamasında geç ortaya konulabilen ek bir patoloji var mıdır sorularına yanıt aranmalıdır. Gerçekten izole fetal hafif ventrikülomegalisi olan fetusların büyük bir kısmında; en azından bebeklik dönemlerindeki takiplerinde, normal nörolojik gelişim izlenmekle birlikte, uzun dönem takiplerinin olmayışı, bu patolojiyi değerlendirmemizi zorlaştırmaktadır. Bu derlemede, literatürdeki bu konu ile ilgili çalışmalar ışığında bir yaklaşım oluşturulmaya çalışılmış olsa da, bu konuda postnatal yeterli süre takiplerin yapıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İzole ventrikülomegali, atrium

Isolated Mild Fetal Ventriculomegaly: How Much is it Important?

Banu Bingöl1, Zehra Kurdoğlu2, Faik Abike3, Aydan Asyalı Biri4
1İstanbul Bilim Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD,İstanbul
2Yüzüncüyıl Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van
3Ankara Medikana Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara
4Gazi Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara

Isolated fetal ventriculomagaly is a confusing pathology which perinatologists come face to face in routine fetal examinations. Fetal mild ventrikulomegaly is defined as a ventricular atrial width of 10.0 - 15.0 mm, and it is considered isolated if there is no associated ultrasound abnormalities. There is not enough evidence to suggest that the width of the ventricular atria contributes to the risk of neurodevelopmental outcome in fetuses with mild ventriculomegaly. The real question must be if ventriculomegaly is really isolated or not. Most infants with the diagnosis of isolated mild ventricolomegaly have normal neurological development at least in infancy, but the lack of good-quality postnatal follow-up unables the perinatologists to consultate these patients. We aimed to provide a useful guide as a review by using all available data in the literature about this subject. But stil there is need for prospective collabarative studies with control groups about this pathology.

Keywords: Isolated ventriculomegaly, atrium

Banu Bingöl, Zehra Kurdoğlu, Faik Abike, Aydan Asyalı Biri. Isolated Mild Fetal Ventriculomegaly: How Much is it Important?. Van Med J. 2014; 21(1): 54-59
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale