E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Bir Olgu Nedeniyle Mediastinal Benign Teratom [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 175-176

Bir Olgu Nedeniyle Mediastinal Benign Teratom

İrfan Yalçınkaya1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, Van

Benign mediastinal teratom’lu 36 yaşında bir bayan hasta sunulmuştur. Göğüs röntgenogramı ve bilhassa BT ile tanıya büyük ölçüde ulaşılmıştır. Aorta ve perikarda ileri derecede yapışık olan kitle cerrahi yolla mümkün olabildiğince totale yakın çıkartıldı.

Anahtar Kelimeler: Teratom, Mediasten

Mediastinal Benign Teratoma Apropos of a Case

İrfan Yalçınkaya1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, Van

A 36 year-old female patient with benign mediastinal teratoma is presented. Chest roentgenogram and CT of the thorax established the diagnosis. Complete removal of the mass was performed as much as possible on surgery as it was adherent to the pericadium and the aorta.

Keywords: Teratoma, Mediastinum

İrfan Yalçınkaya. Mediastinal Benign Teratoma Apropos of a Case. Van Med J. 1997; 4(3): 175-176
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale