E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
20 Yaşında Görülen Değişici Epitel Hücreli Mesane Tümörü Olgusu [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(3): 102-104

20 Yaşında Görülen Değişici Epitel Hücreli Mesane Tümörü Olgusu

Sabahattin Aydın1, Yüksel Yılmaz2, Süleyman Özen3, Erdal Şengül1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Van
3YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, VAN

Yirmi yaşında bir erkek hastamızda görülen değişici epitel hücreli mesane karsinomu olgusu, nadir olması nedeniyle sunulmuştur. Hastamız 2-3 aydır devam eden ağrısız hematüri yakınması ile başvurdu. Sistoskopik muayenede sağ orifis superolateralinde papiller tümöral oluşum gözlendi. Transuretral rezeksiyon uygulandı ve patolojik inceleme sonucunda invazyon göstermeyen, düşük grade’li değişici epitel hücreli karsinom ( pT1, grade 1) tanısı kondu. Değişici epitel hücreli mesane karsinomunun ilk 4 dekatta çok nadir olduğu bilinmektedir. Ancak, bu olgularda tümör progresyonunun yavaş ve prognozun iyi olduğu ileri sürülmesine rağmen, semptomlu hastalar yaşa bakılmaksızın mesane tümörü açısından incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mesane tümörü, genç

Transitional cell carcinoma of the bladder in a 20-year-old man

Sabahattin Aydın1, Yüksel Yılmaz2, Süleyman Özen3, Erdal Şengül1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

A rare case of transitional cell carcinoma of the bladder in a 20-year-old male is presented. The main finding was painless hematuria for 2-3 months. Cystoscopic examination revealed a papillary lesion on the superiolateral side of the right orifice. Transurethral resection was performed, and pathological findings were low grade transitional cell carcinoma without invasion ( pT1, grade 1). Transitional cell carcinoma of the bladder is uncommon in the first 4 decades of life. Although the incidence of tumor progression is known to be low and these patients have a good prognosis, bladder tumor should be suspected, regardless of age, when symptoms are present

Keywords: Bladder tumor, young adult

Sabahattin Aydın, Yüksel Yılmaz, Süleyman Özen, Erdal Şengül. Transitional cell carcinoma of the bladder in a 20-year-old man. Van Med J. 2001; 8(3): 102-104
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale