E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Genç Hastalarda Mide Kanseri [Van Med J]
Van Med J. 2011; 18(2): 96-100

Genç Hastalarda Mide Kanseri

İlhan Karabıçak1, Savaş Yürüker2, Tuğrul Kesicioğlu2, Hamza Çınar2, Necati Özen1, Mete Kesim2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun.

Amaç: Mide kanseri en sık görülen gastrointestinal sistem kanserlerinden biridir. Mide kanseri tanısı konulan hastaların % 2-8’i 40 yaşın altındadır. Kliniğimizde ameliyat edilen 40 yaşın altındaki mide kanserli hastalar değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Ağustos 2004 – Kasım 2009 tarihleri arasında mide kanseri ön tanısıyla ameliyat edilen 40 yaşın altındaki hastaların patolojik özellikleri ve yaşam süreleri değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular: Mide kanseri ön tanısı ile ameliyat edilen 17 hastanın 40 yaş veya altında olduğu saptandı. Çalışmaya dahil edilen 13 hastanın 9’u erkek, 4’ü kadındı. On üç hastanın 10 tanesi 35 yaşının altında idi. Otuz beş yaşın altındaki hastaların yaş ortalaması ise 30 olarak bulundu. Bir hastada Evre IV, geri kalan 10 hastada ise evre III mide kanseri saptandı. Hastalar ortalama 31,4 ay takip edildi. Takip süresinde 4 hasta kansere bağlı nedenlerden exitus olmuştur. Sonuç: Gençlerde mide kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Tanının geç konulması nedeniyle vakaların çoğu ileri evrede başvurmaktadır. Mide kanserinde kötü prognozun kanserin evresi ile alakalı olduğu, hastanın yaşının bağımsız bir faktör olmadığı belirtilmektedir. Kanserin evresi baz alındığında genç ve yaşlı hastalarda benzer yaşam süreleri elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, genç yaş, sağ kalım

Gastric Cancer in Young Patients

İlhan Karabıçak1, Savaş Yürüker2, Tuğrul Kesicioğlu2, Hamza Çınar2, Necati Özen1, Mete Kesim2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun.
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun.

Aim: Gastric cancer is one of the most common gastrointestinal cancers. It has been estimated that patients younger than 40 years represent 2-8% of all patients with gastric carcinoma. We reviewed the charts of patients with gastric carcinoma younger than 40 years old. Methods: We retrospectively reviewed the charts of the young patients who were operated for gastric carcinoma at Ondokuz Mayıs University Medical Faculty between August 2004 and October 2009. Results: Seventeen patients were 40 years old or younger than 40 years. Thirteen of them were included in the study. There were 9 male and 4 female patients. Ten out of 13 were younger than 35 years old. The average age of the patients younger than 35 years old was 30 years. One patient was stage IV and remaining were stage III. The average follow up was 31.4 months and 4 patients died during the follow up. Conclusion: The incidence of gastric cancer in young patients is increasing. The poorer prognosis in young patients is related to the stage at the time of diagnosis. Young age is not an independent prognostic factor. Gastric cancer in young patients tends to be more advanced, but when matched for stage, the prognosis is similar to older patients.

Keywords: Gastric carcinoma; young age; prognosis

İlhan Karabıçak, Savaş Yürüker, Tuğrul Kesicioğlu, Hamza Çınar, Necati Özen, Mete Kesim. Gastric Cancer in Young Patients. Van Med J. 2011; 18(2): 96-100
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale