E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Bilateral Anoftalmi ve Septo-Optik Displazi MR Bulguları: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 197-199

Bilateral Anoftalmi ve Septo-Optik Displazi MR Bulguları: Olgu Sunumu

Abdussamet Batur1, Muhammed Batur2, Alpaslan Yavuz1, Aydın Bora3, Mehmet Deniz Bulut1
1Yüzüncüyıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabas Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van

Amaç: Nadir görülen bilateral anoftalmi ve septo-optik displazi olgusunun MR görüntüleme bulgularını sunmak. Bulgular: Doğustan her iki göz küresi izlenmeyen hastada orbitaya yönelik çekilen MR görüntüleme her iki göz küresinin olmadığı görüldü. Orbital kaslarda ve optik sinirde atrofi izlendi. Kesit alanına giren düzeylerde septum pellucidum agenezisi ve korpus kallozum disgenezisi eşlik etmekteydi. Sonuç: Bilateral anoftalmi ve eşlik eden septo-optik displazi anomalisi oldukça oldukça nadir görülür. Çeşitli kraniofasial anomali eşlik edebilir. Eşlik eden anomalilerin tespitinde ve optik traktus patolojilerinin gösterilmesinde MR görüntüleme ideal tetkiktir.

Anahtar Kelimeler: Bilateral anoftalmi, septo-optik displazi, MR görüntüleme

MRI Findings of Bilateral Anophthalmia and Septo-Optic Dysplasia: Case Report

Abdussamet Batur1, Muhammed Batur2, Alpaslan Yavuz1, Aydın Bora3, Mehmet Deniz Bulut1
1Yüzüncüyıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyoloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabas Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van

Aim: To present imaging findings of a case with bilateral anophthalmia and septo-optic dysplasia. Material and Method: A two-month-old patient was admitted to our hospital with complaint of absence of eyeballs. A cranial MRI revealed absence of bilateral eyeball with atrophy of optic nerves and ocular muscles. Agenesis of septum pellucidum and corpus callosum dysgenesis were accompanying. Result: Bilateral anophthalmia and septo-optic concomitant anomalies are quite are. It may be accompanied by a variety of craniofacial anomalies. MRI is ideal examination in the detection of associated anomalies and optic tract pathologies.

Keywords: Bilateral anophthalmia, septo-optic dysplasia, MRI

Abdussamet Batur, Muhammed Batur, Alpaslan Yavuz, Aydın Bora, Mehmet Deniz Bulut. MRI Findings of Bilateral Anophthalmia and Septo-Optic Dysplasia: Case Report. Van Med J. 2015; 22(3): 197-199
LookUs & Online Makale