E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Epilepsili Çocukta Hipereozinofili İle Seyreden Toxocariazis: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2006; 13(2): 64-66

Epilepsili Çocukta Hipereozinofili İle Seyreden Toxocariazis: Olgu Sunumu

Dursun Odabaş1, Ali Bay2, Murat Doğan3, Hasan Yılmaz4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, VAN
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Van

Toxocariasis, kedi ve köpeklerin barsaklarında yaşayan Toxocara cati ve canis’in neden olduğu parazitik bir hastalıktır. Bu makalede epilepsi tanısı ile takip edilen beş yaşında bir erkek çocukta hipereozinofilik sendrom şeklinde prezente olan bir Toxocariasis olgusu sunuldu. Bu olgu sunumu ile paraziter enfeksiyonların çok değişik şekillerde prezente olabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toxocara, hipereozonofili, tedavi

A Toxocariasis Case Presenting As Hypereosinophilic Syndrome In A Child With Epilepsy

Dursun Odabaş1, Ali Bay2, Murat Doğan3, Hasan Yılmaz4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Van.
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji AD, Van.

Toxocariasis is a parasitic disease caused by Toxocara cati and canis which lives in the bowel of cats and dogs. In this article, a case of toxocarıasis in a 5-year- old boy with epilepsy who presented with hypereosonophilic syndrome is presented. We would like to emphasize that parasitic diseases can be presented with very different clinical pictures.

Keywords: Toxocara, hypereosonophilia, treatment

Dursun Odabaş, Ali Bay, Murat Doğan, Hasan Yılmaz. A Toxocariasis Case Presenting As Hypereosinophilic Syndrome In A Child With Epilepsy. Van Med J. 2006; 13(2): 64-66
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale