E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
İntraoperatif ve Postoperatif Tonsillektomi Kanamaları Azaltılabilir mi*? [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 161-163

İntraoperatif ve Postoperatif Tonsillektomi Kanamaları Azaltılabilir mi*?

Ahmet Kutluhan1, Erol Egeli1, Muzaffer Kırış2, Emin İnalkaç1, Serdar Akkaya1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD.

Özellikle intraoperatif ve postoperatif dönemde görülen reaktif (sızıntı tarzında) tonsillektomi kanamaları hastalar için problem oluşturmaktadır. Bu nedenle hastalarımıza tonsillektomi öncesi 24 ve 1 saat kala traneksamik asit yapıldı. Sonuçta hastalarda perioperatif ve postoperatif reaktif kanamanın azaldığı görüldü. Traneksamik asit enjeksiyonu öncesi ile sonrası arasında yapılan kanama ile ilgili testlerde X2 testine göre anlamlı düşüş saptandı.

Anahtar Kelimeler: Tonsillektomi, kanama, Traneksamik asit

May Be Peroperative And Postoperative Tonsillectomy Haemorrhages Decrease ?

Ahmet Kutluhan1, Erol Egeli1, Muzaffer Kırış2, Emin İnalkaç1, Serdar Akkaya1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Van

Reactive tonsillectomy haemorrhages that showed in the especially intraoperative and postoperative stage is taken form a problem for patients. 24 hours and one hour before tonsillectomy was given tranexamic acid to our patients with this aim. It was seen that peroperative and postoperative reactive haemorrhages were decreased. We ascertained a meaningful decrease according to X2 test in the related tests that done after and before tranexamic acid.

Keywords: Tonsillectomy, haemorrhage, tranexamic acid

Ahmet Kutluhan, Erol Egeli, Muzaffer Kırış, Emin İnalkaç, Serdar Akkaya. May Be Peroperative And Postoperative Tonsillectomy Haemorrhages Decrease ?. Van Med J. 1997; 4(3): 161-163
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale