E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Konvansiyonel ve Mikrodalga ile Pişirmenin Van Balığı'nın (Chalcalburnus tarichi) D3 Vitamin Düzeyi Üzerine Etkisi [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 142-146

Konvansiyonel ve Mikrodalga ile Pişirmenin Van Balığı'nın (Chalcalburnus tarichi) D3 Vitamin Düzeyi Üzerine Etkisi

Emrullah Sağun1, Haluk Testereci2, İbrahim Hakkı Yörük2, Kamil Ekici1
1Yüzüncü Yıl Üniv, Veteriner Fak., Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniv, Veteriner Fak., Biyokimya ABD, Van

Bu çalışmada, Van Gölü Balığı'ndaki (Chalcalburnus tarichi) D3 vitamini ve rutubet kayıpları üzerine mikrodalga ve konvansiyonel pişirmenin etkisi incelenmiştir. D3 vitamini seviyesi HPLC ile tayin edilmiştir. Çiğ, mikrodalga ve konvansiyonel yöntemle pişirilen balıkların ortalama D3 vitamini miktarları sırasıyla; 274.20*140.86, 139.84*87.71 ve 227.91*130.79 İ.Ü./g. KM'dir. Mikrodalga pişirme ile D3 vitamini kaybı %49.01 olup çiğ numunelerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemlidir (p<0.01). Konvansiyonel yöntemle pişirilen örneklerdeki vitamin kaybı ise %16.89 olup, istatistiksel olarak önemsizdir (p>0.05). Her iki pişirme arasındaki vitamin kaybı farkı %32.12 olarak görülmesine rağmen, bu istatistiksel olarak önemsizdir (p>0.05). Rutubet kaybı mikrodalga için %4.29, konvansiyonel pişirme için %2.8 olup, her iki pişirme arasındaki fark önemli görülmemektedir (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: D3 vitamini, HPLC, Van Gölü Balığı, mikrodalga, konvansiyonel pişirme.

The Effect of Conventional and Microwave Cooking on Vitamin D3 Levels of Van Lake Fish (Chalcalburnus tarichi)

Emrullah Sağun1, Haluk Testereci2, İbrahim Hakkı Yörük2, Kamil Ekici1
1Yüzüncü Yıl Üniv, Veteriner Fak., Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniv, Veteriner Fak., Biyokimya ABD, Van

In this study, the effect of microwave and conventional cooking on vitamin D3 and moisture loss of the Van Lake Fish (Chalcalburnus tarichi) has been examined. Vitamin D3 levels of fish meat has been determined by HPLC. Mean Vitamin D3 levels for raw, microwave and conventionally cooked fish are 274.20*140.86, 139.84*87.71 and 227.91*130.79 I.U./g. DM respectively. Vitamin D3 loss by microwave cooking is about 49.01% and statictically significant (p<0.01) comparing to the raw samples. Vitamin loss for conventional method is also 16.89% and not significant statistically (p>0.05). Although there seem to be 32.12% differences in loss of the vitamin between both cooking method this is not significant (p>0.05). The moisture loss is 4.29% for microwave and 2.8% for conventionally cooked samples, but the differences seem not to be significant (p>0.05).

Keywords: Vitamin D3, HPLC, Van Lake Fish, microwave, conventional cooking.

Emrullah Sağun, Haluk Testereci, İbrahim Hakkı Yörük, Kamil Ekici. The Effect of Conventional and Microwave Cooking on Vitamin D3 Levels of Van Lake Fish (Chalcalburnus tarichi). Van Med J. 1997; 4(3): 142-146
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale