E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Beyin Sapı Kavernöz Anjiomu: Klinik Takip Sonuçları ve MRG Görünümleri. Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 167-170

Beyin Sapı Kavernöz Anjiomu: Klinik Takip Sonuçları ve MRG Görünümleri. Olgu Sunumu

Nurullah Yüceer1, Ömer Anlar2, M. Bahadır Güven1, Temel Tombul3, Mehmet Bozkurt4
1Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Radyolojii ABD, Van

Bu çalışmada beyin sapı kavernöz anjiomlu bir olguyu sunduk. Hasta kliniğimize kanama sonrasında başvurdu. Klinik olarak sol santral fasial parezi, sağ 9. ve 10. kranial sinir parezileri ve sol hemiparezi saptandı. Radyolojik olarak bilgisayarlı tomografi, serebral anjiografi ve magnetik resonans görüntüleme tetkikleri yapıldı. T2-ağırlıklı magnetik resonans görüntüleme kesitlerinde pontin hiperintens bir lezyon ve çevresinde de halka tarzında hipointens bir alan görüldü. Hastanın klinik seyri ve magnetik resonans görüntüleme sonuçları değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Beyin sapı, bilgisayarlı tomografi, kavernöz anjiom, magnetik resonans görüntüleme, cerrahi tedavi

Brain stem cavernous angioma: the results of clinical follow-up and the appearances of MRI. A case report

Nurullah Yüceer1, Ömer Anlar2, M. Bahadır Güven1, Temel Tombul3, Mehmet Bozkurt4
1Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, Van
4Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Radyolojii ABD, Van

We presented a case with brain stem cavernous angioma. The patient was admitted after haemorrhage of the lesion. Neurological examination revealed left central fasial paresis, right 9. and 10. cranial nerve paresis and left hemiparesis. Radiologically it was performed computerized tomography, cerebral angiography and magnetic resonance imaging. T2-weighted magnetic resonance imaging showed a pontine hyperintense lesion and a ring-like hypointense appearance around the lesion. We evaluated the clinical course of the patient, and the appearances of magnetic resonance imaging in light of the related literature.

Keywords: Brain stem, cavernous angioma, computerized tomography, magnetic resonance imaging, surgical treatment

Nurullah Yüceer, Ömer Anlar, M. Bahadır Güven, Temel Tombul, Mehmet Bozkurt. Brain stem cavernous angioma: the results of clinical follow-up and the appearances of MRI. A case report. Van Med J. 1997; 4(3): 167-170
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale