E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Midede Adenokarsinom ve Nöroendokrin Karsinom Birlikteliği, Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(2): 114-117

Midede Adenokarsinom ve Nöroendokrin Karsinom Birlikteliği, Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Yüksel Küçükzeybek1, Murat Akyol1, İbrahim Vedat Bayoğlu1, Alper Can1, Ahmet Dirican1, Ahmet Alacacıoğlu1, Çiğdem Erten1, Lütfiye Demir1, Suna Çokmert1, Neşe Ekinci2, Mustafa Oktay Tarhan1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarı, İzmir

Mide kanseri erkeklerde dördüncü en sık kanser, kadınlarda beşinci en sık kanserdir. Mide kanseri erkeklerde ölüme neden olan kanserler arasında üçüncü sırada, kadınlarda beşinci sırada yer almaktadır. Mide kanserlerinin %95’ini adenokarsinomlar oluşturmaktadır. Nonendokrin epitelyal ve nöroendokrin tümörler gastrointestinal sistemin herhangi bir bölgesinde saptanabilmektedir. Midede nadiren birliktelik görülmektedir. Bu olgu sunumunda midede adenokarsinom ve nöroendokrin karsinom birlikteliği sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adenokarsinom, nöroendokrin karsinom, mide

Coexistence of Gastric Adenocarcinoma and Neuroendocrin Carcinoma, a Case Report and Review of the Literature

Yüksel Küçükzeybek1, Murat Akyol1, İbrahim Vedat Bayoğlu1, Alper Can1, Ahmet Dirican1, Ahmet Alacacıoğlu1, Çiğdem Erten1, Lütfiye Demir1, Suna Çokmert1, Neşe Ekinci2, Mustafa Oktay Tarhan1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarı, İzmir

Gastric cancer is the fourth most common cancer in men, and the fifth most common cancer in women. Gastric cancer is the third most common cause of death in men, and the fifth most common cause of death in women. 95% of gastric cancers are adenocarcinomas. Nonendocrine epithelial and neuroendocrine tumors can be detected at any site of the gastrointestinal tract. The association of these two tumors are rarely seen in the stomach. In this case report, the association of adenocarcinoma and neuroendocrine carcinoma of the stomach is presented.

Keywords: Adenocarcinoma, neuroendocrine carcinoma, stomach

Yüksel Küçükzeybek, Murat Akyol, İbrahim Vedat Bayoğlu, Alper Can, Ahmet Dirican, Ahmet Alacacıoğlu, Çiğdem Erten, Lütfiye Demir, Suna Çokmert, Neşe Ekinci, Mustafa Oktay Tarhan. Coexistence of Gastric Adenocarcinoma and Neuroendocrin Carcinoma, a Case Report and Review of the Literature. Van Med J. 2015; 22(2): 114-117
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale