E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
ST Elevasyonsuz Miyokard İnfarktüsü ile Başvuran Bir Hastada Meperidine Bağlı Atriyo-Ventriküler Tam Blok Gelişimi: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 239-242

ST Elevasyonsuz Miyokard İnfarktüsü ile Başvuran Bir Hastada Meperidine Bağlı Atriyo-Ventriküler Tam Blok Gelişimi: Olgu Sunumu

Murat Çelik1, Mustafa Tuncer2
1Van Asker Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van

ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMI) seyrinde atriyoventriküler tam blok görülebilmektedir. Ayrıca tedavi sırasında verilen bazı ilaçlar da bradiaritmiye neden olabilmektedir. Ancak meperidinin atriyoventriküler tam bloka neden olabileceğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu yazıda birinci diyagonal lezyonuna bağlı gelişen ST elevasyonsuz miyokard infarktüslü (NSTEMI) bir hastada meperidin verilmesi sonrası gelişen AV tam blok olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Meperidin, atriyo-ventriküler blok, ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü

Meperidin induced complete atrio-ventricular block in a patient with non-st elevation myocardial infarction: Case report

Murat Çelik1, Mustafa Tuncer2
1Van Asker Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, Van
2Medicalpark Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, Van

Complete atrio-ventricular block can be seen in the course of ST elevation myocardial infarction (STEMI). Although some drugs given in the treatment of STEMI can cause bradyarrhtymia, there is no information about meperidine causing complete atrio-ventricular block. In this report, we present a patient with non- ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) in whom complete atrio-ventricular block developed after administration of meperidine.

Keywords: Meperidine, atrio-ventricular block, non-ST elevation myocardial infarctus

Murat Çelik, Mustafa Tuncer. Meperidin induced complete atrio-ventricular block in a patient with non-st elevation myocardial infarction: Case report. Van Med J. 2013; 20(4): 239-242
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale