E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Meckel Divertikülünde Tanı ve Tedavide Laparoskopi: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 191-193

Meckel Divertikülünde Tanı ve Tedavide Laparoskopi: Olgu Sunumu

Serkan Arslan1, Mehmet Şerif Arslan1, Mehmet Hanifi Okur1, Bahattin Aydoğdu2, Hikmet Zeytun2, Erol Basuguy2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır

Meckel divertikülü gastrointestinal sistemin sık rastlanan konjenital anomalilerden biridir. Bu çalışmada laparoskopi yardımı ile hem tanı konulup hem de tedavi edilen olgu sunuldu. 12 yaşında erkek hastada yaklaşık bir haftadır sol alt kadranda düzelmeyen karın ağrısı mevcuttu. Hastaya tanısal laparoskopi yapıldı. Göbekten 10 mm lik bir trokar ve sol alt ve üst kadrandan olmak üzere 2 adet 5 mm lik trokar ile tanısal laparoskopi yapıldı. Meckel divertikülü tespit edilerek transumblikal olarak göbekten çıkarıldı. Wedge rezeksiyon yapılarak hem tanı hem tedavi sağlandı. Sonuç olarak, Meckel divertikülünde laparoskopi hem tanıda hem de tedavide önemlidir. Laparoskopi deneyimi az olan cerrahlar, laparoskopi ile tanı koyduktan sonra açık ameliyata geçerek ameliyatı tamamlayabilir veya göbekten çıkararak ekstrakorporal yapabilir. Deneyimli cerrahlar ise laparoskopik Meckel divertükülü eksizyonu yapabilir. Meckel divertikülünden şüphelenilen olgularda USG, BT gibi görüntüleme yöntemlerinin tanı değeri düşüktür. Tc-99m sintigrafi yapılamayan merkezlerde de tanıda kullanılabilir. Ayrıca batındaki ek patolojilerin tespitinde de yararlıdır.

Anahtar Kelimeler: Meckel divertikülü, laparoskopi, çocuk, karın ağrısı

Laparoscopy for Diagnosis and Management of Meckel Diverticulum: Case Report

Serkan Arslan1, Mehmet Şerif Arslan1, Mehmet Hanifi Okur1, Bahattin Aydoğdu2, Hikmet Zeytun2, Erol Basuguy2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır

Meckel diverticulum is one of the most common congenital abnormalities of gastrointestinal system. In this case report, a meckel diverticulum diagnosed and managed under laparoscopy assistance is reported. The patient was a twelve-year-old boy with left lower quadrant abdominal pain lasted for a week. Diagnostic laparoscopy was done by a 10 mm umblical and two 5 mm left upper and lower quadrants ports. Meckel diverticulum was seen and brougt out from umblicus. Diverticulum excised like wedge-shaped and cure was provided. As a result, laparoscopy is important for diagnosis and management of Meckel diveticulum. Surgeons who are not experienced enough on laparoscopy may turn to open surgery or bring out diverticulum from umblical port and excise the diverticulum extracorporally. Experienced surgeons can do the whole surgery laparoscopically. The value of ultrasonography and computed tomography for the diagnosis of Meckel diverticulum is low. Laparoscopy could be used for diagnosis in centers where scintigraphy is not avaiable. At the same time additional abnormalities could be diagnosed with laparoscopy.

Keywords: Meckel's diverticulum, laparoscopy, children, abdominal pain

Serkan Arslan, Mehmet Şerif Arslan, Mehmet Hanifi Okur, Bahattin Aydoğdu, Hikmet Zeytun, Erol Basuguy. Laparoscopy for Diagnosis and Management of Meckel Diverticulum: Case Report. Van Med J. 2015; 22(3): 191-193
LookUs & Online Makale