E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Primer Dev Retrovezikal Kist Hidatiğe Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Olgusu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(1): 41-43

Primer Dev Retrovezikal Kist Hidatiğe Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Olgusu

Ahmet Murat Bayraktar1, Sedat Taştemur2, Mehmet Emin Şirin2, Erkan Ölçücüoğlu3, Levent Özdal2
1Yenimahalle Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği,Ankara
2Department of Urology, Turkiye Yuksek Ihtisas Hospital, Ankara, TURKEY
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara

Kist hidatik en sık karaciğer ve akciğer gibi organları etkileyen endemik zoonotik bir hastalıktır. İzole olarak retrovezikal alanın tutulumu çok nadirdir. Bu yazıda primer retrovezikal kist hidatiğe bağlı obstruktif üropati gelişen ve buna bağlı olarak kronik böbrek yetmezliği gelişen 35 yaşındaki erkek vakayı raporladık. Ultrasonografi ve abdominal tomografi kist hidatik hakkında şüphe uyandırsa da kesin tanıyı laparotomi sonrası koyduk. Total kisto-perikistektomi ideal tedavi yöntemi olsa da bizim vakamız gibi yüksek riskli vakalarda parsiyel kistektomi koruyucu önlemler alındıktan sonra kabul edilebilir bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, böbrek yetmezliği, retrovezikal.

Case Report of Chronic Renal Failure due to a Giant Primary Retrovesical Hydatid Cyst

Ahmet Murat Bayraktar1, Sedat Taştemur2, Mehmet Emin Şirin2, Erkan Ölçücüoğlu3, Levent Özdal2
1Yenimahalle Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği,Ankara
2Department of Urology, Turkiye Yuksek Ihtisas Hospital, Ankara, TURKEY
3Department of Urology, Turkiye Yuksek Ihtisas Hospital, Ankara, TURKEY

Hydatid cyst is an endemic zoonotic disease that most frequently affect organs like the liver and the lung. Isolated involvement of retrovesical region is extraordinary. In this paper, we reported a 35-year-old case in whom chronic renal disease had occurred as a result of obstructive uropathy secondary to primary retrovesical hydatid cyst. Although ultrasonography and abdominal tomography aroused suspicion about the presence of hydatid cyst, we made the definitive diagnosis after laparatomy. Keeping in mind that total cysto-pericystectomy is the ideal method in such high-risk cases as ours, partial cystectomy is also another method, provided that protective precautions have been taken.

Keywords: Hydatid cyst, renal failure, retrovesical

Ahmet Murat Bayraktar, Sedat Taştemur, Mehmet Emin Şirin, Erkan Ölçücüoğlu, Levent Özdal. Case Report of Chronic Renal Failure due to a Giant Primary Retrovesical Hydatid Cyst. Van Med J. 2015; 22(1): 41-43
LookUs & Online Makale