E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Nozokomiyal Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı [Van Med J]
Van Med J. 2006; 13(2): 49-52

Nozokomiyal Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığı

Dilek Dülger1, Mustafa Berktaş2, Hamza Bozkurt1, Hüseyin Güdücüoğlu3, Aykut Mısırlıgil1
1Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Amaç: Çalışma, özellikle immun sistem defekti olan kişilerde ve nozokomiyal infeksiyonlarda giderek daha fazla önem kazanan ve antibiyotiklere çoğul direnç gelişimi ile göze çarpan Stenotrophomonas maltophilia (S. maltophilia) suşlarının bölgemizdeki nozokomiyal infeksiyonlardaki rolünün ve antibiyotik direnç paterninin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu amaçla çeşitli kliniklerden Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na kültür amacıyla gönderilen örnekler, klasik kültür yöntemleri uygulanarak incelenmiş ve 62 örnekten S. maltophilia izole edilmiştir. S. maltophilia izole edilen örneklerin en çok Pediatri (28 örnek, % 45), KBB (12 örnek, % 19), İç Hastalıkları (6 örnek, % 10) ve Üroloji (4 örnek, % 7) kliniklerinden gönderildiği; S. maltophilia izole edilen örneklerin dağılımında ise suşların 16 (% 25.8)’sının idrar, 11 (% 17.8)’inin kulak, 8 (% 12.9)’inin kan, 7 (% 11.3)’sinin aspirasyon sıvısı ve 20 (% 32.2)’sinin diğer klinik örneklerden izole edildikleri saptanmıştır. Bulgular: İzole edilen suşlara yapılan antibiyotik hassasiyet testi sonucunda, S. maltophilia suşlarının en çok duyarlı oldukları antibiyotiklerin başında imipenem (% 65), siprofloksasin (% 64) ve amikasinin (% 53) geldiği, S. maltophilia suşlarının % 90’ından fazlasında nitrofurantoin, sefazolin, trimetoprim, tetrasiklin, sefuroksim ve ampisiline karşı direnç geliştiği gözlenmiştir. Sonuç: Çalışmada gözlenen yüksek orandaki direnç nedeniyle, S. maltophilia suşlarının etken olduğu nozokomiyal infeksiyonların tedavisinde olabildiğince in-vitro duyarlık testlerinden yararlanılması gerektiği, bunun mümkün olmadığı ve ampirik tedavi uygulanması gereken durumlarda kinolonların yanı sıra aminoglikozidlerin iyi bir seçenek olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stenotrophomonas maltophilia, antibiyotik duyarlılık, nozokomiyal infeksiyon

The Isolation and Antibiotic Susceptibility Of Nosocomial Stenotrophomonas Maltophilia Strains

Dilek Dülger1, Mustafa Berktaş2, Hamza Bozkurt1, Hüseyin Güdücüoğlu3, Aykut Mısırlıgil1
1Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
2Anahtar kelimeler: Stenotrophomonas maltophilia, antibiyotik duyarlılık, nozokomiyal infeksiyon
3Anahtar kelimeler: Stenotrophomonas maltophilia, antibiyotik duyarlılık, nozokomiyal infeksiyon

Aim: In this study we decided to investigate the role of Stenotrophomonas maltophilia (S.maltophilia) at nosocomial infections and the antimicrobial susceptibility of the microorganism that has gained importance in nosocomial infections and infections of immuncompromised patients. Methods:For his purpose, 62 S. maltophilia were isolated from different samples and also from different clinics at microbiology laboratory. 28 of the isolates were from pediatrics unit (45%), 12 were from otorhinolaryngology (19%), 6 were from internal medicine( 10% ) and 4 from urology (7%). 16 of the isolated S. maltophilia strains were from urine samples (25.8%), 8 of them were from ear samples (12.9%), 7 of them were from blood samples ( 11.3%), and 20 of them were from aspiration fluid samples (32.2%). Results: According to the results of the antimicrobial susceptibility tests that we performed; S.maltophilia strains were found susceptible at high rates to imipenem (65%), ciprofloxacin (64%) and amikacin (53%). More than 90% of the S. maltophilia strains were resistant to nitrofurantoin, cephazolin, trimethoprim, tetracycline, cefuroxime and ampicillin. Conclusion: According to the results of our study; because of the detected high resistance rates to antimicrobials at nosocomial infections that caused by S. Maltophilia, antimicrobial susceptibility tests must be performed; if not possible quinolones and aminoglycozides can be a good choice for ampiric treatment.

Keywords: Stenotrophomonas maltophilia, antimicrobial susceptibility, nosocomial infection

Dilek Dülger, Mustafa Berktaş, Hamza Bozkurt, Hüseyin Güdücüoğlu, Aykut Mısırlıgil. The Isolation and Antibiotic Susceptibility Of Nosocomial Stenotrophomonas Maltophilia Strains. Van Med J. 2006; 13(2): 49-52
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale