E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Salmonella Nedeniyle Gelişen Massif Intestinal Kanamanın Dexamethasone ile Başarılı Tedavisi: Bir Vaka Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(3): 200-202

Salmonella Nedeniyle Gelişen Massif Intestinal Kanamanın Dexamethasone ile Başarılı Tedavisi: Bir Vaka Sunumu

Fatma Bozkurt1, Emel Aslan1, Mustafa Kemal Çelen1, Davud İpek1, Hüseyin Okan2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Bu vakayı sunmadaki amacımız Samonela’ya bağlı massif barsak kanamasında dexamethasone ile kanama kontrolü deneyimimizi paylaşmak idi. Hasta kliniğimize yüksek ateş, kusma ve yaygın vücut ağrılarıyla kabul edildi. Ampirik olarak Tazocin 12gr/gün İ.V başlandı. Bir gün sonra barsak kanaması başlayan hastaya eritrosit süspansiyon verildi. Ancak 4 ünite eritrosit süspansiyon replasmanına rağmen kanamasının durmaması üzerine replasman kesilerek dexamethasone tedavisi başlandı. Dexamethasone tedavisinin ikinci günü kanaması duran hasta önerilerle taburcu edildi. Dexamethasone tedavisinin massif alt gastrointestinal kanaması olan hastalarda cerrahi planlamadan önce kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Salmonella, massif barsak kanaması, Dexamethasone

Successful Treatment with Dexamethasone in Massive Enteric Bleeding Caused By Salmonellosis: A Case Report

Fatma Bozkurt1, Emel Aslan1, Mustafa Kemal Çelen1, Davud İpek1, Hüseyin Okan2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Our objective is to share experience on administration of dexamethasone in massive enteric bleeding. Patient was admitted to our clinic with severe fever, vomiting and widespread myalgias. Tazocin 12gr/day i.v was empirically started. After a day, fresh blood was seen in his stools. Dexamethasone was started stopping blood transfusion as bleeding continued actively besides 4 units of erythrocyte suspension. On the second day of dexamethasone bleeding stopped. The general condition of the patient improved and was discharged with recommendations. The usage of dexamethasone should be considered as an alternative way in the control of massive lower gastrointestinal bleeding prior to surgical intervention.

Keywords: Salmonellosis, massive enteric hemorrhage, Dexamethasone

Fatma Bozkurt, Emel Aslan, Mustafa Kemal Çelen, Davud İpek, Hüseyin Okan. Successful Treatment with Dexamethasone in Massive Enteric Bleeding Caused By Salmonellosis: A Case Report. Van Med J. 2015; 22(3): 200-202
LookUs & Online Makale