E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Periton Diyalizi Hastasında Kateterden Cilt Altına Sıvı Kaçağı: Demonstratif BT Bulguları [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(3): 100-102

Periton Diyalizi Hastasında Kateterden Cilt Altına Sıvı Kaçağı: Demonstratif BT Bulguları

Yasemin Usul Soyoral1, Hüseyin Beğenik2, Hayriye Sayarlıoğlu3, Reha Erkoç4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd, Nefroloji Bd. Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Nefroloji BD.,Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Nefroloji AD, Van

Sürekli ayaktan periton diyalizinin mekanik komplikasyonlarının gösterilmesinde BT peritonografi, MR peritonografi ve abdominal sintigrafi gibi bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu makalede, BT peritonografi ile kateterinden cilt altına sıvı kaçağı olan bir periton diyalizi olgusu rapor edilmektedir. 26 yaşındaki kadın hastaya 5 yıl önce kronik böbrek yetmezliği nedeni ile periton diyalizi başlanmıştı. Takiplerinde peritonit atağı dahil ciddi hiç bir problemi olmamıştı. Fizik muayenesinde pubik bölge ve batın alt kadranında cilt ödemi saptanmıştı. Bu da bize peritoneal kaçağın olabileceğini düşündürdü. Kaçağı tespit etmek üzere periton sıvısının kontrastlı olarak batına doldurulmasından 15 dakika sonra batın tomografisi çekildi. Tomografide cilt altında kaçak tespit edildi. Bu olgu demonstratif tomografi görüntüleri nedeniyle sunulmaya değer bulundu.

Anahtar Kelimeler: Sıvı kaçağı, SAPD, BT peritonografi.

Fluid Leak To Subcutan Tissue From Cathater In Capd Patients: Demonstrative CT Findings

Yasemin Usul Soyoral1, Hüseyin Beğenik2, Hayriye Sayarlıoğlu3, Reha Erkoç4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Van
3
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Van

Some methods are used in mechanical complications of continuous ambulatuar peritoneal dialysis, such as CT peritonografi, MR peritonografi and abdominal scintigraphy. In this article, are reported subcutaneous fluid leak in catheter of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis patients by computerized tomography. A 26 year old female patient was started peritoneal dialysis because of chronic renal insufficiency 5 years ago. Serious problem has never been any follow-up such as peritonitis. The physical examination of abdomen was determined skin edema in the lower quadrant and pubic area. This suggested to us peritoneal leakage. To detect leakage of peritoneal fluid as contrast-enhanced tomography of the abdomen was taken out after 15 minutes circulating. Subcutaneous leakage was detected by computerized tomography. Found to be present for these patients because of demonstratif computerized tomography image.

Keywords: Fluid leak, CAPD, CT peritonography.

Yasemin Usul Soyoral, Hüseyin Beğenik, Hayriye Sayarlıoğlu, Reha Erkoç. Fluid Leak To Subcutan Tissue From Cathater In Capd Patients: Demonstrative CT Findings. Van Med J. 2010; 17(3): 100-102
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale