E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Tiroid Nodülleri: Genel Özellikleri ve Tanı Metodları [Van Med J]
Van Med J. 1997; 4(3): 187-192

Tiroid Nodülleri: Genel Özellikleri ve Tanı Metodları

Halis Aksoy1, Süleyman Alıcı2
1Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Van

Bu yazıda tiroid nodüllerinin genel özellikleriyle tanı ve ayırıcı tanıdaki metodlar gözden geçirilmiştir. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin (TİAB) önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülleri, tanı metodları

Thyroid nodüleri General Aspects and Diagnostic methods

Halis Aksoy1, Süleyman Alıcı2
1Prof.Dr. Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi İç Hast. ABD, Van
2Yrd.Doç.Dr. Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi İç Hast. ABD, Van

In this text general aspects of thyroid nodules and methods in diagnoses and differential diagnoses was reviewed. Importance of fine needle aspiration biopsy was emphasized.

Keywords: Thyroid nodules, diagnostic methods

Halis Aksoy, Süleyman Alıcı. Thyroid nodüleri General Aspects and Diagnostic methods. Van Med J. 1997; 4(3): 187-192
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale