E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Dirençli Hipokalemik Bartter Sendromunda Periferik Blok Kullanımı: Olgu Sunumu [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(2): 215-216 | DOI: 10.5505/vtd.2016.74670

Dirençli Hipokalemik Bartter Sendromunda Periferik Blok Kullanımı: Olgu Sunumu

Lokman Soyoral1, Nureddin Yüzkat1, Volkan Baydi1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Bartter sendromu, sodyum, potasyum, klorür ve idrar kaybı ile karakterize nadir görülen bir sendromdur. Bu sendrom otozomal resesif kalıtıma sahip, renal tübüler bir hastalık grubunu kapsar. Bu olgularda karakteristik olarak hipokalemik metabolik alkaloz, yüksek renin ve aldosteron plazma seviyeleri, kan ve idrarda yüksek prostaglandin düzeyleri ile karakterizedir. Periferik bloklar en güvenli anestezi yöntemlerinden biridir. Ultrason kullanımının artması ile birlikte kullanılan ilaç dozları daha azalmıştır. Ayrıca damarsal yapıların görülmesi ile periferik bloklar daha güvenilir hale gelmiştir. Bu yazıda 33 yaşında, preoperatif Bartter Sendromu tanısı konan olguda yapılan periferik blok uygulaması sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bartter Sendromu, periferik blok, hipokalemi, anestezi

Use of Peripheral Block in Resistant Hypokalemic Bartter Syndrome: Case Report

Lokman Soyoral1, Nureddin Yüzkat1, Volkan Baydi1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Bartter syndrome is a rare syndrome characterized by urinary loss of sodium, potassium, and chloride. This autosomal recessive syndrome encompasses a group of renal tubular diseases. These cases are characterized by hypokalemic metabolic alkalosis, high renin and aldosterone plasma levels, and high levels of prostaglandins in blood and urine. Peripheral block is one of the safest methods of anesthesia. The increasing use of ultrasound has further reduced the doses of drugs used. In addition, peripheral blocks have become more reliable since vascular structures have been more visible. In this paper, peripheral block applications in a 33 years-old case with a preoperative diagnosis of Bartter syndrome is presented.

Keywords: Bartter syndrome, peripheral block, hypokalemia, anesthesia

Lokman Soyoral, Nureddin Yüzkat, Volkan Baydi. Use of Peripheral Block in Resistant Hypokalemic Bartter Syndrome: Case Report. Van Med J. 2016; 23(2): 215-216
LookUs & Online Makale