E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Van Tıp Dergisi
Gelişme Geriliği Olan Konjenital Hipotiroidili Olguda Anestezi Uygulaması [Van Med J]
Van Med J. 2013; 20(4): 258-259

Gelişme Geriliği Olan Konjenital Hipotiroidili Olguda Anestezi Uygulaması

Abdulmenap Güzel1, Lokman Soyoral1
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Konjenital hipotiroidizm normal fizyolojide büyük değişikliklere neden olan endokrin bir bozukluktur. Preoperatif tanınması anestezi güvenliği açısından önem arz eder. Biz bu olgu sunumunda boyunda kitle ve solunum sıkıntısı nedeni ile operasyona alınan 17 yaşında gelişim geriliği olan konjenital hipotiroidili bayan olguda anestezi yönetimini tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Hipotiroidizm, anestezi, boyunda kitle, solunum sıkıntısı

Anesthesia practice in a case with congenital hypothyroidism and developmental retardation

Abdulmenap Güzel1, Lokman Soyoral1
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Congenital hypothyroidism is an endocrine disorder that causes large changes in the normal physiology. Preoperative recognition is important for the safety of anesthesia. In the present study, the management of anesthesia has been discussed in a 17 years old female patient with congenital hypothyroidism and developmental retardation who was operated due to neck mass and respiratory distress.

Keywords: Hypothyroidism, anesthesia, neck mass, respiratory distress

Abdulmenap Güzel, Lokman Soyoral. Anesthesia practice in a case with congenital hypothyroidism and developmental retardation. Van Med J. 2013; 20(4): 258-259
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale